عثمان نجیب

onajib@jameghor.com

 • 2021-10-17کنیم و نه کنیم های مقاومت و دفاع مقدس: از تیتر دفاع مقدس

  من این نوشته ها را هم‌رسانی می کنم که وفق...

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-16روباه دُمش را شاهد گرفت

  نفوس ما را پنج تا ده میلیون پاکستانی افزودند و به چهل میلیون رسانیدند. شرم هم خوب چیز است آقای سفیرِ پاکستان که در نقش وایسرا فعالیت دارید. گذرِ گذرا بر مصاحبه‌ی سفیر پاکستان با فارن پالیسی. سفیر پاکستان در افغانستان فکاهه‌یی گفت که بسیار بی نور و بی نمک بود. فارن پالیسی آن گویا مصاحبه را با آب ‌و تاب گفتاری آقای سفیر به نشر سپرده است. او نه سنجید که چنان گفتار نه در عرفِ دپلماتیک است و نه در کردار قبیله‌گرایان. افغانستان به وضوح تحت اداره‌ی پاکستان استو خونباری های ملت ما نه تنها کم نه شده که بیش‌تر هم شده و آماج هم همه فارسی زبانان و ‌اقوام غیر پشتون اند که توسطپشتون پاکستان و پشتون جنوب زیر نام القاعده هدف قرار دارند. حملات امروز در مسجد شیعه های ولایت کندهار نمایان‌گر کدامامنیت است؟ و بعد آقای سفیر را چی کاری به کاری که مربوط او نه می‌شود؟ به خصوص که از مداخله‌ی آشکار انکار دارد. گفتارآقای سفیر چراغ سبز دیگری برای نیرو های اجیر شده‌ی شان در کشور ماست که به زور خیانت غنی خاین ‌و کرزی وطن فروش وتیم های خاین آنان حکم‌روایی دارند. آن چراغ سبز این است که گفت: (… اسلام‌آباد از حقوق بشر، حقوق زنان و فراگیری تمام قومیت‌ها و گروه‌های مذهبی در افغانستان حمایت می‌کند و از هیچ یکاز این موضوعات به عنوان اهرم چانه‌زنی برای به رسمیت شناختن طالبان یا آزادسازی دارایی‌های مسدود شده استفاده نخواهدکرد…) این آقا به طالبانِ خود فهماند که هرقدر می‌توانند بر مردم ظلم کنند، و‌ یک سویه روان باشند، کسی پرسان‌گری از آن ها نه دارد وبادار شان همراه شان است. آقای سفیر مثل عمران خان و به تأسی از هدایت و تقلید عمران خان نقش سخن‌گوی طالبانِ تحتحمایت خود در افغانستان را دارد و در هیئت یک وایسرا بی مهابا سخن می‌گوید و خط و نشان می‌کشد. آقای سفیر،‌ سخن‌گوی طالبان پاکستانی حاکم در. افغانستان! جایی که تو‌ در آن اقامت دپلوماتیک اما در اصل جاسوسی و وایسرایی داری، پیشینه‌ی بزرگی از افتخارات آزادی خواهی ‌ومقاومت در برابر هر اشغالی داشته و دارد. من در پی حلاجی گفتار طالبانی شما نیستم. من در پی آن هستم که چرا چنینوقیحانه و ابلهانه اقرار غیر مستقیم از مداخلات تان و حکم‌روایی تان در افغانستان هستید؟ اما چرا این مزدوران تان را به رسمیتنه می شناسید و راه را برای شان باز نه می‌کنید؟ چون می‌دانید که آنان گروه تروریستی پرورده توسط شما، حمایت شده‌‌ی مالی‌و اکمالاتی توسط انگلیس، آمریکا، چین،‌ روسیه و ایران، قطر و عرب ها به خصوص سعودی ها اند. این که حالا برخی آنان ظاهراًاز طالبان روگردان هستند، یک مرحله‌ی گذار تکتیکی است. تا دانسته شود که سر انجام عنان اداره‌ی آن ها به دست کی یا کی هاقرار می‌گیرد؟...

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-15آقای نور احمد نور!

  از تنِ خسته‌ و خونین حزب و مردم افغانستان چی...

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-13حمدالله، نواسه‌ی ناخلف مولوی:

  پدر کلانت هم آب و هوای وطن ما را خوش...

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-10شادروان ببرک کارمل: این مسعود که شما از وی یاد می کنید، کیست؟

  من به شخصه تاریخ را بسیار دوست دارم. آئینه‌یی که...

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-10تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت

    بسم الله خان:  مه چوکی گک مه دوست دارم....

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-7دیدِ مسلکی به یک نگاهِ غیر مسلکی روزنامه‌ی هشت صبح

  در این بخش بی بی گل مفقود شده است. اگر چرخ بال ها در ارگ می بودند، شادروان دکتر نجیب با آن ها به پشاور فرار می‌کردند....

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-6درنگی بر شرم‌نامه‌ی هشت صبح

    ژورنالیست و خبرنگار وقتی خریده شد، سنجر سهیل می‌شود....

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-5هویت شناس باشید ای مردم. بی هویت راهی به آدمیت نیست.

  یهودان رسمی : محمد ظاهر شاه به اقرار خودش در...

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-5نامه‌ی هفتم سر گشاده‌ی من این بار برای میر رحمان.

  نامه های من روزی در داوری تاریخی یا علیه شما...

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-2قبیله‌گرایان در اروپا چه مصروفیت دارند؟

     نوشته‌ی محمد عثمان نجیب  روایات زنده‌گی من بخش ۱۸۰...

  بیشتر ببینید
 • 2021-10-2از تیتر دفاع مقدس

  ۲یادداشت مهم: ریش نماندن و دزد گفتن بهانه هاستند. پیامبر...

  بیشتر ببینید
 • 2021-8-7فریاد محمد عثمان نجیب

    اگر واقعاً میخواهی آدم شوی همین حالا حکم اعدام...

  بیشتر ببینید