تماس با ما

  مسئولین و دست اندرکاران وبسایت جام غور

  • عبدالقدیر علم
   عبدالقدیر علم
   مدیر مسئول و بنیان گذار وبسایت جام غور

   a.qadeeralam@gmail.com

  • قادر علم
   قادر علم
   مسئول تخنیکی و نشر مطالب در وبسایت جام غور

   info@jame-ghor.com

  • حمیدالله ژواک
   حمیدالله ژواک
   مدیریت بخش اخبار
   و ریاست موسسه خیریه جام غور

   hamidzhwak09@gmail.com

  • عبدالملک اوشانی
   عبدالملک اوشانی
   مدیریت بخش انگلیسی وبسایت و شبکه های اجتماعی

   oshanimalek@gmail.com