مبداء و مسیر جام غور

ظهور وبسایت جام غورمبدأ و یا تاریخ ظهور سایت جام غور بر میگردد به اول اکتوبر سال 2005 میلادی برابر با چهارم میزان 1384، زمانیکه رسانه ها و مطبوعات در فضای افغانستان مجال نفس کشیدن پیدا کرد و افغانستان بستر نا باوری شد برای رشد آزادی بیان و ارزش های مردمی و دموکراتیک، در همین زمان بود که حس نجات از محرومیت های فرهنگی که در حوزۀ توانمندی خود مان بود و ایستادن در کنار سائرین، مارا واداشت تا واقعیت های گفته و نا گفته غور را از طریق یک شبکه انترنتی زیر نام جام همان افتخار ثابت و پایدار غور، که از اعماق دره ها و دل صخره ها قامت بر افراشته و با عزم راسخ استاد است، تا تمدن و افتخارات 900 ساله غوریان را شهادت دهد، بگوش و هوش جهانیان برسانیم، اما نام جام تنها قبلا ثبت (ریزرف) شده بود و ما آنرا پیوند دادیم به غور (جام غور) نامیکه نه کسی به آن علاقه داشته و نه هم ریزرف شده بود و این افتخار نصیب ما شد تا با راه اندازی سایت زیر نام (جام غور) هم منار جام و هم غور را از زیر غبار ها و پرده های فراموشی بیرون آوریم و آهسته آهسته جاودانه اش سازیم. و از برکت قلم توانای شما آنرا زیب وزینت بیشتر دهیم.

بلی سایت جام غور در روز های آغازین فعالیت های فرهنگی اش لباس خیلی سادۀ در تن داشت یعنی سایت بدون لوگو که تنها مقالات محدود، گزارشات، اخبار و تصاویر اطفال غور بنام نو جوانان معلومات ابتدائی از وضعیت معارف و صحت و انتقال آرزو های مردم بخارج از مرز های غور بود. هدف این سایت زنده ساختن واقعیت های مدفون و بر داشتن پرده از حقایق بود که سال ها قصدن بفراموشی سپرده شده بود و یا هم وارونه و غیر واقعی جلوه داده شده بود. واقعیت های چون علم، هنر، شجاعت، صداقت، عدالت، مردانگی و سر انجام مظلومیت و محرومیت مردم ما که از اثر حرص و از خود خواهی عدۀ بجعل شده بود. خوشبختانه فعالیتهای سایت جام در مدت کوتاهی به استقبال گرم شهروندان، هم میهنان بیدار دل و حقیقت پسند و جهانیان دور نگر و باریک بین مواجه شد. این شبکه دریچه شد نور بخش، نور بیداری، دریچه الهام دهی به فر هنگیان و فعالان سیاسی و مدنی این سر زمین. این سایت باعث شد تا افتخارات آفریده شود که جام را پر کند، بر گزاری سیمنیار ها، تشکیل نهاد های فرهنگی و مدنی و راه اندازی نشرات چاپی و دیجیتالی متعدد که امروز چون ستاره های درخشان در وسط آسمان سایت و افق سایتهای دیگر جام نور افشانی دارد و رفته رفته این سایت خلعت پوش زیور مقالاتت نظریات اندیشه ها و آرزو های دانشمندان، فعالان سیاسی و جوانان هدفمندی شد که شما امروزی آنرا تماشا میکنید. بلی سایت شما امروز اگر صدر نشین نباشد دیگر دنباله رو هم نیست، در کنار دیگران ادعای موجودیت کرده و براهش ادامه میدهد.

ما همه ساله در آستانه سالگرد فعالیتهای فرهنگی سیاسی جام غور شما را در جریان کمی ها کاستی ها افتخارات قرار داده ایم، ما چیزی اضافه از خود نداشته ایم بلکه داشته ها و تحایف شما را منحیث هدیه و یا سر مایه خود نمایش داده ایم، تنها بالنده تر و شکوفا تر که نهایت قابل افتخار بوده و امسال هم لازم میدانم طور فشرده به برخی نشیب و فراز ها اشاره کنم. فعالیت های فرهنگی سایت جام غور در آستانه سال هفتم

نخست زیبنده است تا از دانشمندان، نویسندگان، تحلیل گران، گزارشگران و کلیه فعالین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سپاسگزاری نمایم که طی سالی که گذشت با ارسال مطالب متوع علمی سیاسی، ادبی، هنری و غیره می ناب در جام ریختند و این جام را با رنگ های گوناگون ومرغوب همچنان دوست داشتنی ساختند. به همین دلیل این سایت در محراق توجه بسیاری از علاقمندان فرهنگ و سیاست قرار داشت. این سایت بخاطر مبارزه علیه تبعیض و تعصب قدم به عرصه جهان مطبوعات گذاشت به همه دلیل از نفوذ تعصب و تبعیض در حریم خانه جلو گیری نموده و حفظ حرمت خانه واحد افغانستان برای انسان صادق و عادل این سر زمین برایش ارزش آر مانی است، این ویژگی دلیل دیگر محبوبیت آن در بین اقشار وافراد مختلف جامعه ماست.

بلی در سالیان که گذشت همه روزه مقالات و گزارشات تازه وارد صفحه سایت شد و اما درخشش ادب که هدف و مطلب را با زبان جذاب و دلپذیر به مخاطبین رسانید بیشتر با عث طراوت خاطر پژمرده مردم غم اشنای سر زمین ما شد، یعنی ادای مطلب با زبان شیوای نظم و شعر که لله الحمد به سایت حالت استثنایئ داده بود و بصورت مقایسوی سایت جام غور بیشتر از سایت های دیگر روزانه بروز میشد که تازه ها را در همان لحظه بخورد علاقمندان داده است. در باب اخبارگزارش ها بیشتر در مورد تحولات و رویداد های غور اکتفا کرده، چه سایتهای دیگر هم اخبار را از بی بی سی و رسانه های دیگر نقل میکردند که ما خود را بحکم تکرار و یا تحصیل حاصل بی نیاز حس کردیم.

باز تاب تلخ و شرین ویا تلخ های شریندر جریان سالی که گذشت واقعیت های تلخ به نشر سپرده شد که گاهی به مذاق دوستان برابر نبود ولی چون حقیقت بود شرین بود بخاطریکه خواست و اراده مردم باز تاب یافت. اگر بپاس رضا مندی همگان واقعیت ها همچنان در زیر پرده مصلحت دفن شود بحق که ادای رسالت نشده، بناءٌ درین راستا دوستان معذرت مارا بپذیرند.

هرچند دوستداران سایت جام غور یک روز هم این پیمانه را خالی نگذاشتند ولی باز هم سهمگیری استادان، دانشمندان ما در کابل به تناسب کمیت این کتله بزرگ علمی خیلی چشمگیر نبود، یعنی کمتر از حد انتظار بود. که باز هم این کمبود بخاطر مصروفیت ها و مشاغل تخصصی و تحقیقاتی شان توجیه پذیر است. امید وارم در مسیر فعالیتهای آینده ما را بیشتر از پیش کمک کنند. از آنجائیکه جهان حالت دینامیک و تحول را دارد به همین منظور در سیمای سایت تغییرات بوجود آمده که امید که بتواند بیشتر و آسانتر از قبل همه بخش های سایت جام غور مورد استفاده شما قرار گیرد.

با احترام

مدیر مسئول وبسایت جام غور

مسئولین و دست اندرکاران وبسایت جام غور

 • عبدالقدیر علم
  عبدالقدیر علم
  مدیر مسئول و بنیان گذار وبسایت جام غور

  a.qadeeralam@gmail.com

 • قادر علم
  قادر علم
  مسئول تخنیکی و نشر مطالب در وبسایت جام غور

  info@jame-ghor.com

 • حمیدالله ژواک
  حمیدالله ژواک
  مدیریت بخش اخبار
  و ریاست موسسه خیریه جام غور

  hamidzhwak09@gmail.com

 • عبدالملک اوشانی
  عبدالملک اوشانی
  مدیریت بخش انگلیسی وبسایت و شبکه های اجتماعی

  oshanimalek@gmail.com