ازه ترین مقالات

    درکشور ما رسم است که بعداز وفات شخص به زندگی نامه اش می پردازند، اما همین اکنون لازم دانستم تازندگی نامه شخصیت را به معرفی بگیرم که سراسر عمرخویش را برای مردمش وقف وچندین بار زیر چاقوی دوکتوران به عمل جراحی شتافت و بعد از بهبودی دوباره به خدمت گذاری اش ادامه داد. از رو
X
[Sassy_Social_Share]

نثار احمد حبیبی غـوری کیست؟

    درکشور ما رسم است که بعداز وفات شخص به زندگی نامه اش می پردازند، اما همین اکنون لازم دانستم تازندگی نامه شخصیت را به معرفی بگیرم که سراسر عمرخویش را برای مردمش وقف وچندین بار زیر چاقوی دوکتوران به عمل جراحی شتافت و بعد از بهبودی دوباره به خدمت گذاری اش ادامه داد. از رو
X
[Sassy_Social_Share]

شماره ماه دلو 1398 ماهنامه فرهنگی سام

شماره ماه دلو 1398 ماهنامه فرهنگی سام  
X
[Sassy_Social_Share]

شماره ماه حوت 1398 ماهنامه فرهنگی سام

شماره ماه حوت 1398 ماهنامه فرهنگی سام  
X
[Sassy_Social_Share]

معرفی ولسوالی تازه تاسیس مرغاب:

مرغاب در فاصله 130 کیلومتری شمال مرکز ولایت غور موقعیت دارد، این منطقه به اساس در خواست مردم مرغاب به تاریخ  ۹ جوزا ۱۳۹۸ طرح تاسیس ولسوالی مرغاب توسط ریس جمهور غنی منظور شد. بربنیاد این طرح، شهر شورابه، مرکز این ولسوالی خواهد بود. مرغاب منطقه ای وسیع است در شمال فیروز کوه(مرک
X
[Sassy_Social_Share]

داکتر محمد ابراهیم ملکزاده در آینه تاریخ

بسم الله الرحمن الرحیم روز ها رفت و سال گذشت   نویسنده: عبدالقدیر علم   مقدمه: یک سال از غروب نا باورانۀ ستاره آسمان ایمان، تقوی، عزت و آزادی گذشت. ثانیه ها، ساعت ها، روز ها و ماه ها رفت. بهار سبز و خزان زرد گذشت و سپیدی زمستان سرد و کرخت از راه رسید، اما  از تو نه خبری شد و
X
[Sassy_Social_Share]

شماره ماه اسد 1398

28 اسد1398 برابر به صدمين سالگرد استرداداستقلال كشورعزيزمان افغانستان ميباشد، يكصدسال قبل ازامروز در زمان پادشاهي اعليحضرت امان الله خان قيام سراسري مردم سلحشور، قهرمان وتاريخ ساز افغانستان عليه استعمارانگليس كه آفتاب درقلمرواستعماري آن غروب نميكرد آغازگرديد ملتي غيورو با