آرشیف

2014-11-22

ساغر رشیدی

مادر

 

مادر نور هستی و شفقت ذاتی را ارمغان دارد ،
 
وشعاع نورش آفتاب را در مقایسه ، شب تار را مهتابی است  ،    آسمان دلش در بند ستاره های عشقش ( فرزند ) !
 سپیدی گیسوانش نشان عظمت وشفافیت  ،     قطره های اشکش دانه های مروارید ،
همت ومتانتش  به قلعه های شامغ هندوکش ،
خروش عشقش به امواج ملایم دریا ها ،  للو للو گفتنش خوشتر از نسیم صبح بهار .
در بخشایش بالاتر از حاتم ،   درخشش چشمانش با اثر تر از الماس  ، تحملش مثل خارا ،  قلبش جایگاه عشق و عطوفت ،  ترحم ومهرش برابر تمام دنیا  ، آرزو هایش برای من و تو  برابر آسمان  ،  امیدش از من تو  صرف احترام وعزت است   ، خواهیش وی  از من و تو صداقت ، راستی ، طلب علم ودانش  خدمت به مردم و وطن است  .  بیاید دیر نشده  کلبه دلش را ویران نسازیم  از دعایش رفتن به بهشت  را آرزو کنیم تا ملامت نباشیم و ندامت نکشیم .