آرشیف

2020-4-11

علم عبدالقدیر

کرونا عذاب آسمانی یا باز تاب عمل انسان؟

کرونا اگر عذاب باشد از آسمان نباریده بلکه حاصل کشت انسانهاست آفت های طبیعی کمتر استثنا می پذیرند همه را یکسان فرا میگیرند.ریشه هر مصیبت در عمل انسانها نهفته است یعنی ریشه آفت ها وبلا ها در زمین است نه در آسمان.شبیه ریزش باران از اسمان فکر میکنی از اسمان باریده اما  منبع ومرکز آن زمین است نه آسمان لذا خداوند بدون دلیل ومسبوق بودن انگیزه کسی را به مصیبت  وعذاب مبتلا نمیسازد.اینکه تمام حوادث وتحولات در علم ازلی خداوند ثابت است معنی اش این نیست که خدا خدا عذاب را بالای انسانها نازل میکند.خداوند در مورد مبتلا شدن انسانها ونا بودی آنها چنین میفر ماید.
وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْميراً.اسراء ایه 16
و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم ، نخست اوامر خود را برای «مترفین» ( و ثروتمندان مست شهوت ) آنجا ، بیان می داریم ، سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند ، آنها را به شدّت درهم می کوبیم.)
یعنی بلا وآفات نتیجه خروج انسانها از دائره قوانین الهی نظام طبیعت وفطرت است.خداوند قبلا برای مردم حدود وثغور تعین میکند خیر وشر را نشان میدهد بخاطر سر کشی  هوشدار میدهد در حالیکه همه را میداند.اما قومی که از حد بگذرد جزای اعمال خودرا در دنیا وآخرت می بیند. باز آنرا بخدا نسبت میدهد که چنین نیست.
هنگام وقوع حوادث وشیوع امراض فراگیر  از قبيل زلزله و سيل، وکرونا وسارس وانفلونزا  عدّه‌ می پرسند  دلیل شیوعامراض وآفات چیست .یکی عذاب الهی میگوید ودیگری آزمون واینکه فلسفه نزول اين آفات و بلاها وشیوع امراض  چيست»؟ چرا گاهی سا کنین بعضی کشور ها وشهر ها به این مصیبت ها گرفتار میشوند؟آيا فقط عدّه‌اى گناهكارند و بايد مجازات شوند و عدّه‌اى ديگر بى گناهند.گاهی مردم نسبت نیافتن پاسخ درست ویا گرفتن پاسخ غلط  از طرف دینداران به بی دینی والحاد روی میآورند. مطالعه سطحی وپاسخ نا سنجیده درین راستا میتواند به یک دستگاه کافر سازی تبدیل شود..مثلا ادعا کنیم آفات عذاب الهی است وبر کفار نازل میشود! در حالیکه عذاب دنیا چنین نیست .همه مبتلا میشوند که باید با حوصله ودقت بر رسی شود.
از دید اسلام مصیبت ورحمت توامان اند یک مسلمان میتواند ازین عذابها وآفت ها بهره گیرد..مثلا طبق حدیث پیامبر ص وقت شیوع مرض طاعون ویا همین کرونا اگر کسی قوا نین را رعایت کرد ودر خانه مکث کرد تا دیگران به امراض ساری مبتلا نشوند .ای قانون پذیری واطاعت برایش یک رحمت است.در برابر صبری که کرده برایش اجر وثواب داده میشود.واگر در جریان حبس وقر نطین فوت کرد طبق وعده های الهی وآموزه های دینی اجر مساوی به منزلت یک شهید برایش داده میشود.

با این اوصاف باید فلسفه بلاها، آفات و دردها را دريابيم، باید به حقيقت بزرگى كه در نظم شگفت‌انگيز عالم آفرينش وجود دارد دست یافت چون بسیاری از خدا گریزان ودین ستیزان  با آب و تاب زياد  حین وقوع حوادث وگسترش  آفات و بلاها مى‌گويند اگر طرح سازمان وسيع جهان هستى بر طبق اراده يك مبدأو خالق  دانا و تواناست و تمام پيچ و مهره‌هاى اين كارخانه عظيم (جهان خلقت يا طبيعت) مطابق حساب‌هاى صحيح و حكيمانه‌اى كار مى‌كند، چرا گاه و بيگاه از نسيمى، دفتر ايّام بر هم مى‌خورد؟ و طوفان، سيل و زمين لرزه، لرزه بر اندام ناتوان اين موجود (انسان) مى‌اندازد؟ و گوشه‌اى از آسايش و محلّ زندگى او را در زير چكمه هاى خود خُرد مى‌كند؟ چرا همه روزه مصائب و دردها، روح لطيف او را مجروح مى‌سازد؟
شاید آسان بگویند که عرصه پهناور هستى، ميدان تاخت و تاز قوانين كور و كر طبيعى است،
 طبيعت است، گاهى بر سر قهر و زمانى از در مهر و آشتى در مى‌آيد، در هر حال از قهر و آشتى خود نيز بى‌خبر است و به اين ترتيب عذر خود را خواسته است! امّا اگر همه حوادث و روىدادهاى اين جهان را از كاه تا كوه، مطابق نقشه صحيح و حكيمانه‌اى بدانيم، پاسخ اين چراها مشكل مى‌شود![]

بلایای طبیعی؛ بوتۀ امتحان و کورۀ آزمایش الهی:
آفات رحمت نیست بلکه مصیبت خداوند ج میفر ماید..ولنبلونکم بشیٌ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس واثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون) در عین زمان همین مصیبت برای صابرین به نعمت ورحمت تبدیل میشود.اول خدا این مرض را نیاورد واگر کسی مبتلا شود با صبر وبرد باری میتواند ثواب عظیمی را نصیب شود.تشویق به قر نطینه وصبر در مریضی جزء فر هنگ والای دین  اسلام است.
يكى از علل و فلسفه هاى بلايا و رنجها و زحمات و مشكلات، آزمايش و امتحان است.
معناى اصلى «بَلاء» آزمايش كردن است كه گاه به وسيله نعمت‌ها و گاه به وسيله مصائب صورت مى‌گيرد و به همين جهت بلاء گاه به معناى نعمت و گاه به معناى مصيبت آمده است. البته آزمايش بوسيله بلاها سختتر و مشكلتر است. لذا آزمايش الهى گاه با نعمت است و گاه با انواع بلا، وفور نعمت نبايد مايه غرور گردد و نه بلاها مايه يأس و نوميدىحتی اولاد ومال وسر مایه گاهی دلیل فتنه وعذاب اند.خداوند ج میفر ماید بشما اولاد مال داده ایم اما گاهی این این اولاد ومال وسر مایه به فتنه وبلا تبدیل میشود.إنما اموالکم واولادکم فتنة..انسان همانطوریکه بوسیله قحطی آزمایش میشود بوسیله نعمن وثروت نیز مورد آزمون الهی قرار میگیرد.انسان نباید در داشتن نعمت مغرور شود وبا نبود وکمبود آن ما یوس.
کرونا مصیبت مطلق نیست:
مریضی مارا بیاد نعمت تندرستی می اندازد.پس کرونا هم بد مطلق نیست.شاید کرونا جان انسانهارا بگیرد.اما برای حیوانات وپرندگان وموجودات دریائی راحتی ببار آورد، احتمالا حین ابتلاء به کرونا شدید ضعیف شویم اما ممکن است سیستم ایمنی وجود مارا در برابر مریضی های دیگر تقویت کند.خلاصه دنیا یک سرش سود است ویک سرش زیان ، یا بهتر بگویم به یکی سود است وبه دیگری زیان اما برای هیچگدام سود وزیان مطلق نیست. براى روشن شدن این حقیقت به مثال ساده زیر توجّه کنید:
هنگامى که باران شدیدى مى بارد، قهراً سود و زیانى به بار مى آورد؛ قضاوت مردم درباره آن مختلف است کسانى که در اثر جارى شدن سیل خانه یا مزرعه شان آسیب دیده، ناله کنان مى گویند: نمى دانم چرا این بلاى ناگهانى متوجّه من شد!
و دیگران که از بى آبى باغ و کشتشان رنج مى برند و این باران باعث وفور آب قنات یا نهرشان شده است، مى گویند: به به! چه نعمت بزرگى بود، خدا لطف خود را شامل حال ما کرده است!
ولى اگر مجموعه تأثیرات این باران را در نظر بگیرند، همگى آن را «باران رحمت» مى نامند نه قهر طبیعت
بناءٌ اگر بیمارى در جهان وجود نمیداشت چگونه مى توانستیم بفهمیم که سلامتی و صحّتمندی چه موهبت بزرگى است! یا اگر تاریکى شب نمیبود، چگونه مى توانستیم بفهمیم که امواج نور آفتاب که در روز بى دریغ بر چهره جهان پاشیده مى شود، چه نعمت گرانبهایى است! اگر نفس تنگی نبودی قدری آکسیجن وهوائی آزاد معلوم نمیشد. به همین تر تیب به لرزش وآرامش زمین فکر کنید و اگر گاهى خشکشالی وقحطی را نبینیم قدر نعمت باران وسیری را هم نمیدانیم…امید واریم انسانها از هر آنچه در دنیا اتفاق می افتد استفاده درست کنند..حتی افغانها با دیدن رنج جنگ وخانه جنگی نعمت صلح وآرامش را انتخاب کنند.
نادیده انگاری براساس باورهای دینی
مواردی نیز وجود دارد که پیروان مذاهب و ادیان به دلیل عقاید شان توصیه های صحی را نادیده گرفته اند. به گونه مثال یک فرقه مسیحی در کوریای جنوبی به هشدارهای حکومت اعتنایی نکرده و به عبادت جمعی ادامه داد. این کار سبب بیشتر شدن شمار مبتلایان ویروس کرونا در کوریای جنوبی.به همین تر تیب برخی مسلمانها مردم را به جماعت ومسجد فرا خواندند وهندو ها هم با جمع بزرگ ادرار گاو سر کشیدند..اینها عقاید عدۀ خاص است که به هیچ دلیل موجه نیست.از طرف رهبران ژرف نگر این موارد ممنوع اعلان شده.
قابل انکار نیست که ما در یک دریا از نعمت و موهبت الهى غرق هستیم، ولى وجود بیشتر آن نعمت ها را، درک نمى کنیم؛ مگر در صورتى که موقّتاً آن نعمت از ما سلب شود. تصوّر کنید اگر بیمارى در جهان وجود نداشت چگونه مى توانستیم بفهمیم که سلامت و صحّت ما چه موهبت بزرگى است! یا اگر تاریکى شب نبود، چگونه مى توانستیم بفهمیم که امواج نور آفتاب که در روز بى دریغ بر چهره جهان پاشیده مى شود، چه نعمت گرانبهایى است! اگر گاه و بیگاه زمین – این گهواره زندگى – در زیر پاى ما مختصر لرزشى نداشت، آیا هیچ معلوم مى شد که آرامش زمین یعنى چه! و اگر گاهى خشکسالى واقع نمى شد، آیا ممکن بود بدرستى نقش اساسى باران را در زندگى خود متوجّه شویم به همه حال درمقابل هر بدی یک خوبی استاد است.
جهان بعد از کرونا!
انسانیت، منطق، ومشاهدۀ واقعیت های تلخ درجهان از جها نیان می طلبد تا بعد از مصیبت کرونا در مورد ،رفتار وکردار شان تجدید نظر کنند.!
از منظر دین در هر صد سال اتفاق می افتد تا انسانهای روی زمین در پندار، گفتار وکردار خود تجدید نظر کنند.چون در انتهای صد سالگی مرز شکنی ها در عملکرد انسانها از حد میگذرد،
1- اگر به مسلمانها نگاه کنیم اختلاف، ونفاق وگروه گرائی ، جنگ های داخلی وریختن خون انسانها آنقدر زیاد شده که میتواند موجب تولید امراض نا شناخته شود با بروز این امراض بنام طاعون ووباء وکرونا هرکس پاداش اعمال خودرا می بنید البته این در دنیاست (..ولعذاب الاخرة اکبر لا کانوا یعلمون) لذا وضعیت پیش آمده برای مسلمانان در جهان یک هوشدار است.
2- اگر به جهان صنعت وتکنا لوجی نگاه کنیم می بینیم کشور های صنعتی جهان با تولید بی رویه آنقدر دود وگاز وزهر به فضا میفرستند که دیگر خبری از محیط زیست سالم نیست .آخر این هوای آزاد مال شخصی کسی نیست خداوند ج این هوا را رایگان برای همه موجودات روی زمین وزیر سقف آسمان آفریده تجاوز بر حق دیگران یک ظلم آشکار است باید متوقف شود. چون پیامد ظلم مصیبت ودرد وعذاب است که خود انسانها بدست خود میکارند.
احتمالا کشور های تولید کنند متوجه این ظلم وبی انصافی در جهان خواهند شد وسطح تولید وآلودگی را کاهش خواهند داد.
3- اگر به عملکرد کشور های جنگ افروز وجنگ گستر نگاه کنیم می بنیم اینها بدون ترس وداشتن وجدان مشترک بشری تمام جهان را پر از سلاح ومهمات ومواد شیمیائی ساخته اند،در کنار پخش دود وباروت وآتش وتکه وپارچه پیکر های متعفن انسانها در گوشه گوشه دنیا طبعا با عث تو لید وشیوع ویروسها ومکروب ها میشوند. پس اگر فکر انسانی ووجدان مشترک بشری وجود داشته باشد دامنه تولید سلاح های کشنده وجنگ ها نیز کاهش خواهد یافت .
4- آب وهوای سالم لازمه ادامه حیات است اگر در کنار هوا با فرستادن کشتی های جنگی وناب های هوا پیما بر ونصب راکت های اتمی وزهر آب را نیز آلوده ساخته باشند ظلمی ازین بیشتر چیست؟ چرا یک مرض بنام کرونا بخاطر بیدار باش وهوشدار باش اینها شایع نشود؟با فرستادن زیر دریائی های حامل مواد زهری وکشنده آب هارا آلوده وعرصه زندگی را بر همه زنده جانها تنگ ساخته..اینها اگر با ماشین های کوچک آب را تصفیه میکنند بر بشریت منت نگذارند گوشه از جرم وجنایت خودرا جبران میکنند.کسیکه موجب آلودگی آب وهوا شده وپا بر گلوی بشریتوهمه زنده جانها گذاشته با ساختن چند ما شین تصفیه برائت حاصل کرده نمیتواند طبعا لازمه این جنایت هم نواختن یک زنگ خطر بنام کروناست تا کمی توقف کنند و بحال بشریت دل بسوزانند.
5- چینا ئی ها ویا هر قوم ملتی که در خوردن گوشت حیوانات درنده وکثیف ادامه بدهند بر خلاف نظام فطرت وقانون خدا عمل کرده اند علاوه از خود به دیگران هم صدمه میزنند در وجود بسیاری از حیوانات مکروب های کشنده است که میتواند در کنار سائر عوامل یک عامل باشد .لذا فکر میکنم این مردم هم در خوراک خود تجدید نظر خواهند کرد.
خلاصه: در شکل دهی وضعیت پیش آمده اکثریت ساکنان روی زمین شریک اند واقلیت نا توان نیز به این مصیبت گرفتار شده اند پس همه باید در کردار خود تجدید نظر کنند.
این مصیبت ها وعذاب ها در علم ازلی خداوند ثابت است همه انسانهارا به عدالت فرا میخوانند پس وقتیکه به ظلم وقانون شکنی ادامه دهند طبق وعده الهی( فحق علیه القول فدمر نا ها تدمیرا )محقق میشود. امید قلب بینا ووجدان بیدار در جهان وجود داشته باشد.!