داستان های کوتاه

داستان های کوتاه

آرشیف

 • سه داستان کوتاه

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  جنوری 3, 2018
 • لذت صداقت

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  نوامبر 18, 2017
 • شاهین

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  نوامبر 18, 2017
 • زخم زبان

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  نوامبر 18, 2017
 • راز خوشبختی

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  نوامبر 6, 2017
 • راز موفقیت

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  نوامبر 6, 2017
 • بد گمانی

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  سپتامبر 19, 2017
 • تاثیر سخن

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  سپتامبر 19, 2017
 • انتیک فروش

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  سپتامبر 16, 2017
 • تنبلی

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  سپتامبر 16, 2017
 • حرص

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  سپتامبر 16, 2017
 • تحفۀ تولد

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  سپتامبر 13, 2017
 • تقوا

  سرمولف عبدالغیاث غوری

  سپتامبر 13, 2017