آرشیف

2016-9-24

عبدالظاهر انوری

معلومات در باره ولایت غور

معلومات در باره غور!!!

ولایت غورازجمله ولایات مرکزی کشوربوده که کاملآ یک ساحه کوهستانی میباشد. سلسله کوهای سیاکوه فیروزکوه باین ولایت موقعیت دارد دریا خروشان چون هریرود، مرغاب فرارود، خاشرود، هلمندازولایت غورسرچشمه میگرد ولایت غوربه علت کوهستانی بودن زمستان بسیارسرد وتابستان هوای متعدل دارد دربهاروخزان آن خوب است .ازنگاه تاریخی غورباستان برای دوقرن پایتخت شاهان چون سلطان علاوالدین "غوری" سلطان شهاب الدین، سلطان غیاث الدین، سلطان رکن الدین، سلطان راضیه "غوری" وغیره بوده که دامنه فتوحات شان الی هندوستان وسعت داشته است.
ولایت غوراز سمت شرق باولایات بامیان ودایکندی ازسمت شمال به ولایات سرپل ، فاریاب، بادغیس از سمت غرب ولایت هرات وفراه وازسمت جنوب به ولایت هلمند محدود است مجموعاً دارای (38666) کیلومتر مربع وسعت دارد ونفوس آن بالغ (1336354) هزارنفر تخمین شده است مردم ولایت غور اکثر از قوم تاجیک است که به قبیله های مختلف چون تایمنی، سردار، هزاره، زی رضا، زی حسین، میری، مرغابی، غیبی، پهلوان، چشتی، بایان، یارفولاد، خدایار وسلطان یار، وغیره میباشد عموماً به زبان دری به لهجه های مختلف صبحت مینمایند مردم ولایت غور پیروی دین مقدس اسلام بوده واز مذهب حنیفی وجعفری پیروی مینمایند. ولایت غوردارای نه واحد اداری ویک اداره مرکزی ولایت میباشد.
مردم ولایت غورعموماً پیشه دهقان ومالداری دارند که پیداوار زراعتی گندم، جو، جواری، لوبیا، نخود میباشد میوه جات سیب، زرد آلو، شفتالو، بادام، چهارمغز، توت، انگور میباشد اما پیداوار فوق کفایت کننده نیست تجارت ومالداری نیز مصروفیت های مردم غور میباشد وزنده گی آنهارا رونق میدهند متاسفانه فابریکه وصنایع تولیدی صنعتی ندارد صنایع دستی از قبیل گلیم، قالین، چپک، وبعضی صنایع دستی نیزدربین غوریها مروج است وضعیت ارتباطات وخطوط مواصلاتی بسیار ضعیف است درقرن (21) وعصر اتوم تا هنوز سرک های که ذریعه بیل کلند ونیروی بشری ساخته شده دربین دره ها وکوه های سربفلک کشیده غورمورد استفاده غوری ها قرارمیگیرد وازنیروی انرژی سولری آنهم طی ده سال اخیرمستفید هستند.
وضیعت فرهنگی :-مردم با فرهنگ غوردارای یک تلویزیون محلی محدودبه ساحه شهرویک دستگاه رادیوئی آنهم درساحه شهرفیروزکوه وکتاب خانهای مجهزدولتی وشخصی جامعه مدنی ژورنالستان وهنردوستان میباشد و(10) باب لیسه عالی، یک پوهنتون یک دارالمعلمین، یک تربیه معلم ، یک انستیتیوت زراعت یک انستیتیوت تخنیک ، دارالعلوم عالی ومکاتب متوسطه ابتدایه (813)باب دراین ولایت غور درحال فعالیت میباشد. و216328 نفر متعلم ومحصیل مصروف تحصیل علم وهنرمیباشند:

Regards,
zaher anwari