آرشیف

2019-1-18

جام غور

قاری رحمت الله بنیان گزار گروه داعش و سرکرده گروه طالبان ولایت غورطی یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب کشته شد

قاری رحمت الله بنیان گزار گروه داعش و سرکرده گروه طالبان ولایت غورطی یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب  کشته شد

 

قاری رحمت الله بنیان گزار گروه داعش و سرکرده گروه طالبان ولایت غورطی یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب  کشته شد

قاری رحمت الله کی بود؟ 
عبدالحی خطیبی سخنگو والی غور میگوید که قاری رحمت الله باشنده منطقه مرغاب فیروز کوه ، عضو پیشین حزب جمعیت و اولین شخص بوده است که هسته گروه داعش را در روستایی مرغاب فیروزکوه بنیان گزاری کرد و بعد از آنکه گروه طالبان و داعش در غور موضوعات شان به تنش گرفت قاری رحمت الله به گروه طالبان پیوست و با این گروه فعالیت های ضد دولتی انجام داد.
به گفته این مقامات در مدت که قاری رحمت الله در این گروه ها فعالیت میکرد جنایت چون کشتاردسته جمعی 14 مسافر هزاره را در مسیرشاهراه غور- کابل، قتل 5 تن از منسوبین پولیس ترافیک غور، قتل ریس و کارمند موسسه برک، کشتار دسته جمعی  35 تن افراد بیگناه و دهقان در شمال فیروکوه نقش اساسی را داشته است.
وی می افزاید که قاری رحمت الله در دادگاه های صحرایی و اختطاف مسافرین در شاهراه غور – کابل نیزنقش اساسی داشته و در سنگسار رخشانه نیز حضور داشته است.

قاری رحمت الله چگونه کشته شد؟
گفته میشود که بر اساس شکایت بازمنده گان شهدا که مسولیت کشتار شان را قاری رحمت الله  به دوش داشت به محاکم طالبان ، گروه طالبان امر بازداشت قاری رحمت الله را از کویته پاکستان دریافت کرده بودند و وی را بازداشت در یک محبس به ولایت فاریاب زندانی نمودند و سرانجام طی یک عملیات نظامی بالای آن منطقه قاری رحمت الله با چند تن دیگر کشته شده است.
سید ضیا حسینی آمر امنیت فرماندهی پولیس غور میگوید که قاری رحمت الله سرگروپ طالبان شمال فیروزکوه که در چندین جنایت ضدبشری در غور دست داشته است در یک عملیات نیروهای امنیتی در شمال افغانستان باچند تن از سران دیگر طالبان دو روز پیش کشته شده  و جسد وی روزگذشته در منطقه غلمین فیروزکوه منتقل گردیده است.

با کشته شدن قاری رحمت الله آیا گروه تحت امرش ازهم خواهد پاشید؟
فعالین مدنی و مسولین حکومتی در غور به این باور هستند که با از بین رفتن قاری رحمت الله گروه طالبان در شمال فیروزکوه از گذشته ضعیف تر خواهند شد و نیاز میرود تا عملیات برای نابودی شان در آن مناطق آغاز گردد.
غلام ربانی هدفمند فعال مدنی در غور میگوید که با از بین رفتن قاری رحمت الله تنها گروه تحت امر این فرد ضعف خواهد شد و دیگر گروه های هراس افگن به فعالیت های شان ادامه خواهند داد .
وی میگوید اگر حکومت میخواهد که برای نابودی گروه های کوچک دیگر در آن مناطق اقدام نماید باید عملیات نظامی را راه اندازی نماید تا دیگر این گروه سر پا خود استاد نشود.
اما عبدالحی خطیبی سخنگو والی غور به این باور است که با کشته شدن این سرگروپ طالبان دیگر گروه های هراس افگن شمال فیروزکوه از گذشته ضعیف تر خواهند شد و دیگر نمیتوانند مثل گذشته در نا امن سازی مناطق فعالیت نمایند بلکه در هم خواهند پاشید.
"گذشته قاری رحمت الله روابط خیلی محکم با سران گروه طالبان درداخل و بیرون کشور داشت و آدم جنگجو و خدا نترس بود هرکار ازدستش آمدی میکرد مه به این باورم که دیگه طالب ها شمال نمیتوانند با نبود این فرد سر پا استاد شوند"

باز مانده گان شهدا در غور از حکومت چی میخواهند؟
بازمانده گان شهدا در غور از حکومت خواهان نابودی گروه های هراس افگن در غور هستند و میگویند با نابودی این گروه ها زمینه آموزش را برای مردم فراهم نمایند.
فقیر احمد یکتن بازمانده گان شهدا میگوید:" حکومت تنها با کشتن این قاتل خوشحالی نکند بلکه پلان بگیرند و برای نابودی همه طالب ها دست به کار شود تا باشد مردم ما بتوانند در فضای صلح زندگی کنند و اطفال شان را به مکتب ها روان کنند و حکومت دروازه های مکاتب باز نماید تا جامعه آرام داشته باشیم"
منطقه مرغاب در۷۰ کیلومتری  شمال شهر فیروزکوه موقعیت دارد این منطقه از چند سال به اینسو تحت حاکمیت گروه های داعش و طالبان قرار دارد و هیچ نهاد حکومتی در آن مناطق عرضه خدمات نمیتواند و حکومت نیز بنا به صعب العبور بودن و دره های سر به فلک کشیده نتوانسته است عملیات نظامی را برای نابودی گروه های مخالف به را اندازد.

منصور خسرو