آرشیف

2018-2-21

جام غور

امضاء تفاهمنامه نشر برنامه های حقوق بشری با چهار رادیو در ولایت غور

دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دو شنبه مورخ 30 دلو 1396 قرار داد نشراتی برنامه های حقوق بشری را با چهار رادیوی محلی(سرحد، صدای عدالت، فیروزکوه و صدای غور)  در مرکز ولایت غور منعقد ساخت. 
هدف از انعقاد این قراردادها ترویج و گسترش  فرهنگ حقوق بشری از طریق نشر برنامه های  روشنی پیرامون حقوق و ارزش های انسانی در پرتو قوانین ملی و بین المللی حقوق بشر بوده تا شهروندان از حقوق خود و مسؤلین امور و نهاد های ارائه کننده خدمات عامه از مسؤلیت های خویش در برابر شهروندان آگاهی یابند که با آگاهی و روشن بینی شهروندان، حرکت در مسیر خوشبختی میسر خواهد بود. 
طبق این قرارداد دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه های تهیه شده ای را در مورد حقوق بشر، صلح، فرهنگ تحمل و همدیگر پذیری، عدالت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، حفاظت محیط زیست، آزادی بیان و مطبوعات، مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق انسان، ازدواج اجباری و پیامد های آن، قتل های ناموسی و تجاوزهای جنسی، ممنوعیت قتل عمد، منع شکنجه، ممنوعیت خشونت علیه زنان و اطفال، حقوق زنان، اطفال، اشخاص دارای معلولیت و مهاجرین، بیکاری، حق تعلیم و تربیه، قوانین بین المللی بشردوستانه، خطرات ماین، قربانیان ماین و سایر موضوعات را به رادیو ها سپرده تا از طریق رادیو های متذکره به نشر برسد. در مقابل دفتر ولایتی غور مقدار بودجه را که در پلان عمل خویش دارد بطور مساویانه به این رادیو ها پرداخت می نماید.  
نشر برنامه های حقوق بشری از طریق قرارداد با رادیو ها جزء از برنامه های ملی توسعه حقوق بشر بوده که توسط کمیسوین مستقل حقوق بشر افغانستان سالانه در برنامه عمل در نظر گرفته می شود. در سال مالی 1396( 1جدی 1395 الی 30 قوس 1396) دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با همکاری رادیو های محلی(رادیوسرحد، رادیوصدای عدالت و رادیو فیروزکوه) توانیستند در مدت 10 ماه 27000 دقیقه برنامه های مختلف راجع به حقوق بشری را  در مرکز فیروزکوه به نشر برساند. اما در سال مالی 1397 با اضافه شدن رادیو صدای غور در لیست رادیوهای همکار این رقم به 36000 دقیقه نشرات برنامه های حقوق بشری افزایش خواهد یافت. 
در حال حاضر چهار رادیو ی خصوصی و یک رادیوی دولتی و یک تلویزیون دولتی در مرکز غور فعالیت دارد. رسانه های صوتی در مرکز غور با مشکلات چون نبود برق، نداشتن بودجه لازم، نبود اعلانات تجارتی که منبع اصلی درامد رادیو ها است دچار هستند. بر علاوه سایر مشکلات دو رادیو بنام سرحد و صدای عدالت در میان ماهای جدی و دلو 1396 بصورت مرموز به آتش سوزانده شد. ولی با تلاش های که از سوی مسؤلین این رادیو ها انجام شد خوش بختانه دوباره این رادیوها فعال گردیده اند.

سجاد ساحل

امضاء تفاهمنامه نشر برنامه های حقوق بشری با چهار رادیو در ولایت غور

امضاء تفاهمنامه نشر برنامه های حقوق بشری با چهار رادیو در ولایت غور

امضاء تفاهمنامه نشر برنامه های حقوق بشری با چهار رادیو در ولایت غور