آرشیف

2017-3-11

جام غور

از روز جهانی زن در غور تجلیل شد

دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه 17 حوت 1395 کنفرانسی را به مناسبت 8 مارچ یا روز جهانی زن در سالن این دفتر تدویر نمود. در این کنفرانس به تعداد 150 تن اعم از رؤسا و نمایندگان ادارات، منسوبین اناثیه قوماندانی امنیه، کارمندان ادارات، فعالین مدنی، اساتید دانشگاه و مکاتب، دانش آموزان و محصلین که دو سوم آن از طبقه اناث بودند اشتراک داشتند. 
عبدالصمد امیری سر پرست دفتر ولایتی غور، ضمن خوش آمدید به مهمانان و تهنیت گویی روز جهانی زن، هدف از تدویر کنفرانس و تجلیل از روز جهانی زن را قدردانی از مقام والای زنان و مادران و بازگوکردن رنج ها، دردها و غم های زنان و مادران ذکر کرد.  
وی حضور بر جسته زنان را در ادارات دولتی، نهاد های مدنی، تقویت نقش آنها در مدیریت امورعمومی، توزیع مساویانه فرصت ها و امکانات اجتماعی، حق مشارکت در تصمیم گیری ها و فعالیت های سیاسی از مهم ترین خواسته های فعالان حقوق بشر و زنان بیان داشت.
تقویت حضور زنان در ارگانهای امنیتی، ترفیع پولیس زن، دسترسی پولیس زن به تجهیزات و وسایل لازم، مکان مخصوص برای پولیس زن، توظیف زنان به شکل گروپی از جمله پیشنهادات بودند که آقای امیری در کنفرانس ارائه داشت.
معصومی رئیس سکتوری به نمایندگی ازمقام ولایت، زنان را شایسته فرصت های برابر با مردان دانسته و علاوه کرد که مشکلات که فراراه حقوق برابر زنان و کار حکومت قرار دارد همانا، جنگ بی اتفاقی، عرف و عنعنات ناپسند است که سبب شده کمتر زنان به حقوق و آزادی های اساسی شان دسترسی داشته باشند. 
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی، ضمن تبریکیی روز جهانی زن در بخش از سخنانش افزود: در دین اسلام این چنین تنگ نظری که مخالفین نسبت به حقوق زنان دارند وجود نداشته و آنها طوری وانمود میکنند که گویا دین اسلام دین وحشت و دین ترور بوده، در صورتیکه با حقیقت دین آشنایی ندارند. رئیس شورای ولایتی دین اسلام را دین برابری و برادری توصیف نموده و افزود:  اسلام بهترین جایگاه را برای زنان داده است. 
انیسه غیور منشی شورای ولایتی، تعداد زنان کارمند را در ادارات دولتی و غیر دولتی بسیار اندک بیان داشت و افزود : ما امروز زنان لیسانسه و ماستر  در ولایت غور داریم اما بیکار اند. وی همچنان تعداد زنان را در صفوف نیروهای امنیتی کم خوانده و علاوه داشت که اگر  کسی دخترش را اجازه نمیدهد تا  به صفوف نیروهای امنیتی شامل شود باید راضی باشد که خانمش توسط پولیس مرد تلاشی شود.  
حسین خان نظری آمر حقوق بشر قوماندانی امنیه، ذهنیت جامعه سنتی را در حضور و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و امنیتی یکی از چالش های اساسی بیان داشت. 
حاج نظام الدین حبیبی نماینده ریاست ارشاد حج و اوقاف، غلام علی بیضون قاضی دیوان جزای محکمه استیناف و مرتضوی نماینده شورای علما نیز جایگاه زنان را نظر به دین اسلام تعریف کردند و گفتند که دین اسلام بهترین جایگاه و بیشترین حقوق را به زنان داده است. 
 قاضی بیضون گفت: زن می تواند با رعایت وقار و تمکین انسانیت متقی و مقرب در گاه الهی گردد. وی همچنان زن  را مادر ، خواهر و همسر وبهترین مربی و حامی انسان بیان کرده و افزود: اگر زنان به حقوق حقه شان دسترسی پیداکنند، برای تمام افراد جامعه نیز مفید واقع خواهد شد. آقای مرتضوی نماینده شورای علما بیان داشت، که هیچ کسی مخالف تحصیل و کار زن نیست اما باید در چوکات اسلامی باشد. داکتر گل احمد عثمانی رئیس کار و امور اجتماعی و لیلما گلزاد فعال مدنی ضمن تشکر و قدردانی از دفتر کمیسسیون در مورد محرومیت ها و محدودیت های زنان صحبت کردند و نهاد ها و مردم را ترغیب برای حمایت زنان نموده  و مشارکت و حضور زنان را در عرصه های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیاز اصلی جامعه خواندند. عابد عظیمی مسؤل پروژه پرموت در مورد ارائه خدمات و اهداف این پروژه که برای توانمند سازی و کسب تجارب خانم ها فعالیت دارد سخن گفته و افزود: پروژه پروموت یک برنامه5 ساله بوده  از اوایل جون 2016  تا اکنون از تارگیت تعیین شده 360 تن در ولایت غور،  150 تن کار آموز  را در بخش های مختلف سکتورهای خصوصی استخدام نموده است. و ی مشکل عمده را در تطبیق این پروژه عدم همکاری سکتورهای خصوصی ذکر کرد. 
بر علاوه سخنرانی ها، سرود زیبای در مورد شخصیت زن توسط تیم سرود متعلمین لیسه نسوان دره قاضی و پارچه تمثیلی در مورد ضرورت حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی به ویژه پولیس توسط متعلمین لیسه سلطان شهاب الدین غوری اجرا گردید. 

پایان
سجاد ساحل

از روز جهانی زن در غور تجلیل شد

از روز جهانی زن در غور تجلیل شد

از روز جهانی زن در غور تجلیل شد

از روز جهانی زن در غور تجلیل شد

از روز جهانی زن در غور تجلیل شد