آرشیف

2015-2-6

اقدس غوری

مــــــــــــــــــــادر

 

  

شیرین ترین میوه روی زمین مادر اســت .
 خداوند (ج) مادر را برای تربیه اولاد خلق کرده است  .
 کلمه مادر  از محبت ، اعتماد ، دین ودنیا پرورش روح و روان انسان گرفته شده .
 
ترتیب کننده :  اقدس "غوری"  متعلم صنف سوم  لیسه  ابراهیم خلیل اله