آرشیف

2021-4-5

آی سان مرامی

شادی سازی
در دنیای امروز، از شادی نوشتن نمی‌تواند کار ساده ای باشد،مگر به وقت زنگ انشاء در مدرسه.
شادی،کلمه ای به ظاهر تعریف شده اما در بطن ناشناخته است.آماری شدن جوامع و گرایش افراد به تک بعدی شدن،دو عامل مهم و‌ شادی زدا به شمار می‌رود که محصول گذر زمان بوده است.
اینجانب هیچ راهکار شخصی جهت ارتقاع سطح شادمانی شما عزیزان ندارم چراکه تاکنون درصدد آن برنیامده ام که مسیری جدید جهت عمران و آبادی دل خود احداث کنم که به آن میزان که مرا بهره مند ساخته، برای دیگران نیز موثر واقع شود. اما افرادی هستند که من آن‌ ها را «سازندگان شادی» می‌ نامم؛آن ‌ها این مسیرها را ساخته ، به طی کردن شان پرداخته‌ اند و مدعی هستند که هرکس غیر از آن ها از این مسیر عبور کند به فرجامی نیکو می رسد.این که تا چه میزان بتوان از سازه‌ هایشان نتیجه گرفت از هر شخص به شخص دیگر متغیر است اما در دایره عمر،ارزش یک بار تحت الشعاع قرار گرفتن را دارد زیرا این احساس تا ۳۶ ساعت در شما ماندگار خواهد بود.
جان پل دیویس[1]،نویسنده و روان درمانگر، اخیرً پنج راه “شادی ساز” ارائه داده که مجله ی سایکولوجیز[2] در ماه جاری منتشر اش کرده است:
  1. سعی کنید ؛هر چند اندک، اوقاتی را فارغ از عوامل بیرونی که منجر به حواس پرتی می شوند، وقت بگذرانید تا وقفه ای باشد و طی آن از وضع کنونی خود جویا شوید.
  2. به طور مرتب جویای حال جسمانی خود باشید و آگاه باشید که چه مواردی موجبات نگرانی،عصبانیت یا دلسردی تان را فراهم کرده یا بدانید که چه هنگام احساس نشاط، آرامش و فرتابی دارید.پس از آن می توانید به فعالیت های مثبت بپردازید.
  3. روزگارتان را صرف شناخت ماهیت خود کنید؛خواسته ها، احتیاجات و اهداف تان در آینده. این به شما کمک خواهد کرد که در مقابل تحریکات بیرونی که از اخبار و رسانه های اجتماعی انعکاس یافته اند، خویشتن دار باشید.سعی کنید این مورد را به دور از همسنجی خود با دیگران انجام دهید.
  4. فهرستی تهیه کنید و در آن، نوع رسانه ها اعم از “رسانه ی اجتماعی” و  زمان مسجلی را که برای آن بیهوده صرف می کنید ذکر کنید.در نهایت می توانید رابطه تان را با آن کنترل کنید.تا آن جا که قادر هستید، به آنچه که شما را در جهت آرام شدن و سرزندگی یاری می کند وقت بیشتری اختصاص دهید.افعالی همچون فعالیت های بدنی و / یا تمرکز بیشتر بر تعامل با دیگران.
  5. گفت و گو با یک تراپیست را در نظر داشته باشید. درمانگری که بتواند به شما در جهت کاهش اضطراب و ایجاد شادی مدد رساند و در راستای اهداف شما عمل کند.

شادی سازی

 


[1] John Paul Davies
[2] PsychologiesUK_05.2020_p:37