آرشیف

2014-12-22

jameghor

پیام تبریکی شورای ولایتی ولایت غوربه مناسبت سال نو1391

 

شورای ولایتی ولایت غور

 شورای ولایتی ولایت غور فراه رسیدن سال جدید (1391) را به شما هموطنان شریف وبا دیانت غور وکافه  ملت مسلمان وبا شهامت افغانستان تبریک می گوید واز درگاه ایزد منان یک سال توأم  با صلح ، آرامش وترقی را استدعا می نماید وآرزو مند است تا این سال صفحه جدیدی در تمام عرصه های حیات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی  وفرهنگی مردم ما باشد.
نوروز اولین روز بهار وپایان فصل زمستان است که با شکوفانی گل وزنده شدن طبعت آغاز می گردد که مردم افغانستان همه ساله این روز را به عنوان سر فصل تازه برای تجدید حیات وزندگی خویش طی محافل ومراسمهای نوروزی تجلیل می نمایند.
مردم ولایت غور نیز باتمام چالشها ودشواری ها در کنار سائر ولایات از این روز تجلیل بعمل  می آورند.
مردم غور درحال از سال نو بهار نو تجلیل می کنند که در یک وضعیت نا گواری اقتصادی فقر وبیکاری قرار دارند ساختار اجتماعی ، نبود سرک ، برق ،زمستان های طولانی، عدم توجه حکومت مرکزی، سهل انگاری اداره محلی ، باعث شده است تا وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، انکشاف و باز سازی ، صحت ، معارف ، زراعت و محیط زیست در ولایت غور حالت خوبی نداشته با شد.
امید واریم حلول سال جدید پایان همه مشکلات وچالشها وناملایمات در کشور عزیز مان افغانستان بویژه ولایت غورباشد، واز تمام هموطنان عزیز میخواهیم تا با غرس یک اصلحه نهال در شادابی وشکوفای سرزمین تان سهم بگرید سال خوبی را همراه با سرور خوشبختی برای تمام هموطنان از درگاه ایزد متعال استد عا داریم .