آرشیف

2015-1-9

احمدشاه وكيل زاده

مـنـــار جـــــام

این یادگار تاریخی خانواده سلاطین غوری درغور غرور آفرین در منطقه جام در قلب کوه های سر به فلــک کشیده غورات در کنار هریرود قرار دارد. و رود جـــام از جنوب به شمال جریان داشته و قریه کوچک جــــام را عبور می نماید. در شمال غرب تقاطع با دریای هریرود برج خشتی جـــام قد راست کرده در شمال این برج دریای کوچکی به هریرود می ریزد که به نام کدبیدان رود نامیده می شود و از سمت آهنگران حـــرکت می نماید منار جــــام دارای ارتفاع 65 متر و قاعده هشت ضلعی حلقه اول استوانوی قرار گرفته اســت. تمام برج تشکل از چهار قسمت می باشد که از پایین به بالا باریک شده می رود در اطراف دارای برنده <بالکن> بوده که اکنون از بین رفته است تـمام قسمت های خارجــی سطح پایین مــناره با خشت های کنده کاری شده تزیین گـردیده است حلقه که پیش از همه تزیین یافته حلقه اولــی مـی باشد که سطح آن با هشت قسمت عمـودی تقسیم گردیده است. هر شاخه عمودی به بخش های کوچــکتری تقسیم گردیده که با کتیبه های باریک از همدیگر جــدا می شود به طور پیوست و مسلسل  از یـــک بخش به بخش دیگر ادامــه می یابد متن این کتیبه سوره مکمل <مریم> از پاره نوزدهم قــــرآن شریف می باشد فقط در پایین برنده اول سه قطار موازی از تزیینات نباتــی وجود دارد. بین برنده دوم ساحــه بدون تزیین دیگری دیده مـــی شود که بـر سطح دروازه سوم قـــرار می گیرد. و بر این سطح کتیبه به خــــط کوفی موقیعت دارد دیوارها متشکل از خشت های پخته بهم یافته می باشد که 30 سانتی مکعب پهنا و 5 سانتی متر ضخامت دارد داخــل قسمت پایینی منار استوانه نخستین زینه های مارپیچ قرار دارد و این زینه ها یکی بالای سر دیگر موقیعت داشته در بالا همدیگر را قطع می کنند.

( احمدشاه وکیل زاده)