آرشیف

2014-12-22

jameghor

رقيه نايل : به دليل ناامنى سالانه يک بار براى ديدن موکلين خود به غور ميروم

رقيه نايل : به دليل ناامنى سالانه يک بار براى ديدن موکلين خود به غور ميروم

 

جام غور: این مطلب از وبسایت خبری پژواک گرفته شده است

رقيه نايل نماينده مردم غور در ولسى جرگه ، از مشکلات امنيتى در اين ولايت سخن زده؛ميگويد که او به همين دليل سالانه يک بار به غور سفر مى کند.

وى که براى دومين بار به ولسى جرگه راه يافته است مى افزايد که در ولايت غور امنيت ضعيف و بيشتر مناطق از کنترول دولت خارج است و خانم ها بيشتر احساس نا امنى ميکنند.

نايل ٣٣ ساله که در قريه دهن سقابۀ ولسوالى لعل سرجنگل غور؛ چشم به جهان گشوده به آژانس خبرى پژواک گفت که زنان در غور آزادانه رفت و آمد کرده نمى توانند و از سوى گروپ هاى مسلح غير قانونى و مخالفان مسلح تحت فشار قرار دارند.

او افزود: (( من به دليل ناامنى ، سالانه صرف يک بار ميتوانم براى ديدن با موکلين خود به غور بروم.))

اين نمايندۀ منتخب ولايت غور مى افزايد که امسال به دليل عدم رخصتى ولسى جرگه نتوانسته به غور برود؛ اما سال گذشته از راه درۀ غوربند پروان و باميان با پيمودن دو شبانه روز به ولايت خود رفته و با مردم ديدن نمود.

اما وى ميگويد که در ولسوالى لعل سرجنگل، يک نماينده دارد که عرايض و مشکلات موکلينش را از اين طريق بررسى ميکند.

همچنان خودش در روز هاى پنجشنبه، بصورت کامل و روز هاى جمعه از طرف عصر براى دوساعت درمنزلش با موکلين ديدار کرده و مشکلات آنان را پيگيرى مى نمايد.

خانم نايل در حالى که ميگفت براى اولين بار است که چنين مصاحبۀ در مورد خصوصيات زنده گى اش انجام مى دهد، با روحيۀ خوب و جبين گشاده به پرسش هاى آژانس پژواک پاسخ ميداد.

اين وکيل ،باآنکه زير فشار قرار داشتن، توسط بعضى گروه ها را رد نميکند ميگويد: ((اين يک مشکل است که در اين شرايط پيش آمده و اگر با آنها همکارى نداشته باشيم؛ يک مشکل در منطقه براى ما خلق مى شود.))

نماينده مردم غور، ضمن اينکه ميگويد تا حال از سوى کدام گروهى تهديد نشده است،علاوه ميکند که هنوز هم احزاب سياسى و تنظيم هاى سابق جهادى در برخى مناطق اين ولايت حاکم هستند و برخى از اين گروه ها فعاليت يک زن؛ مانند او را که مردم دار باشد و به مشکلات مردم رسيده گى کند و يا مردم، بخاطر حل مشکل خود به وى مراجعه کنند، تحمل ندارند.

وى مى افزايد که در ولايت غور حزب وحدت به رهبرى محمدکريم خليلى معاون دوم رئيس جمهور ، حزب وحدت مردم افغانستان به رهبرى محمد محقق عضو ولسى جرگه ، حزب وحدت ملت افغانستان به رهبرى محمد اکبرى عضو ولسى جرگه ،اقتدار ملى به رهبرى داکتر سيد على اکبر کاظمى ( برادر مصطفى کاظمى عضو کشته شدۀ ولسى جرگه ) و حزب اسلامى گلبدين حکمتيار فعاليت دارند.

خانم نايل گفت : (( با آنکه نميخواهم با آنها باشم ، اما مجبوريت زمان ايجاب ميکند که هنوز هم ؛ يک سلام خود را با آنها داشته باشم.))

اين درحالى است که مسوولان انحلال گروپهاى مسلح غير قانونى (دایاگ) ميگويند که قوماندانان مسلح غیرمسوول بر٨٠ درصد ولایت غور تسلط دارند و موجوديت حدود ١٥ هزار نفر مسلح غير قانونى در اين ولایت ، خطربزرگ برای حکومت ومردم محسوب میشود.

دگرمن الله داد مسؤول برنامۀ داياگ درغوربه تاريخ اول ثور سال جارى به پژواک گفته بود که اين افراد؛ تحت قومانده ١٥٧ قوماندان مسلح غير قانونى قرار دارند که برای امنیت آن ولايت، بسیار خطر ناک است.

به گفتۀ وى، بیشتر این قوماندانان درگذشته به جمعیت ،یکتعداد محدود شان به حزب اسلامی بستگى داشتند وشماری دیگر آنها به کدام گروهى وابسته نيستند.

منبع علاوه نموده که افراد وابسته به این قوماندانان ،همواره دست به قتل ،غارت ، چور، چپاول ،سرقت اموال مسافرین زده و از کاروانهای اکمالاتی موسسات دولتی وغیردولتی باج ميگيرند.

خانم نايل ميگويد که وى عضويت هيچ حزب يا گروه سياسى را ندارد، اما تمايل دارد تا اگر حزب مقتدر سياسى ايجاد شود در آن فعاليت نمايد.

وى تصريح کرد که اکنون عضويت گروپ پارلمانى صداى عدالت را کسب کرده است.

"صداى عدالت"بتاريخ ٢٥سرطان به هدف وحدت ملى، مساعد ساختن زمينه براى حاکميت قانون، اجبار حکومت در پاسخدهى به نماينده گان ملت در هر موضوع و حمايت از ديموکراسى و آزادى بيان ، رسماً اظهار موجوديت کرد.

اين گروپ ٢٣عضو دارد که شاه گل رضايى؛ نماينده مردم غزنى در ولسى جرگه به حيث رئيس و عبدالحبيب انديوال نماينده ولايت زابل به حيث نايب آن گماشته شده است.

خانم نايل ميگويد که در دور اول انتخابات، مردم وى را بخاطر فعاليت هاى اجتماعى اش ميشناختند و به همين علت به وى راى دادند.

اين وکيل مدعى است که در کمپاين دور اول انتخاباتى ، فقط ٢٥٠ هزار افغانى مصرف نموده است.

اما درمورد کمپاين دور دوم انتخابات که چه مقدار پول مصرف نموده، با لبخند گفت:(( مشکل جدى اين بود که بعضى پولدار ها داخل انتخابات شده و به مردم وعده هاى غير قابل عملى شدن را داده بودند.))

به گفتۀ وى، چون مردم فقير هستند بعضى از نامزدان انتخاباتى در بدل يک بورى آرد و يک پيپ روغن، از مردم تعهد گرفته بودند که بهآنها راى بدهند و از مجبوريتبودن مردم ،سوء استفاده نموده و به طرف انتخابات رفتند.

رقيه نايل مى افزايد که در دور دوم انتخابات، بيش از يک ميليون افغانى مصرف کرده است.

اين وکيل، راجع به اينکه پول را کى برايش کمک کرده ؟ گفت که او اين پول را با پايين آوردن مصارف خانه و به کرايه گرفتن خانۀ ارزانتر براى کمپاين انتخاباتى، جمع نموده بود و در کنار آن بعضى از دوستان و برادرش نيز به وى کمک مالى نموده بودند.

وى اظهار ميداردکه از دور اول انتخابات پارلمانى تا کنون ، هشت سفر کارى خارجى به شمول کنفرانس لندن، امريکا،نيپال ، کمبوديا و…. داشته است.

خانم نايل از برخورد دوگانه با خانم ها در ولسى جرگه سخن گفته، ادعا ميکند که هيئت ادارى جرگه، بيشتر به زورمندان ، افراد با نفوذ و رهبران وقت صحبت کردن را ميدهد ولو خارج از موضوع بحث هم باشد.

او گفت: (( براى ما خانم ها وقت کمتر داده ميشود که صحبت کنيم…))

اين نمايندۀ منتخب مردم غور که تعليمات ابتدائيه خود را در ليسه علاالدين،متوسطه را در ليسه افشار و ليسه را در زينب کبرا در کابل به پايان رسانيده است،ميگويدکه اکنون آخرين سال محصلى را دررشته علوم سياسى و روابط بين الملل در پوهنتون شخصى کاتب در کابل سپرى ميکند.

رقيه نايل، قبل از آنکه به ولسى جرگه راه يابد، هشت سال به عنوان نرس قابله در کلينيک ولسوالى لعل سرجنگل و يکسال (١٣٧٥ ) به عنوان معلم سواد آموزى که توسط موسسۀ آکسفام در آن ولسوالى داير گرديده بود ؛ايفاى وظيفه ميکرد.

وى که از يکسال بدينسو با يکى از خويشاوندانش ازدواج کرده و فرزندى ندارند، ميگويد که در منزل کرايى با پرداخت ماهانه ١٥ هزار افغانى در کابل زنده گى ميکند.

وى که بلوزجگرى ، دامن سياه به تن و چادر بر سر داشت، و بادقت به سوالات، جواب ميداد،در مورد علاقمندى خود به کتابخوانى گفت که در کنار کتابهاى درسى اش ، کتاب هايى را که بتواند وى را با مسايل حقوقى آشنا بسازد؛ مطالعه ميکند.

در کنار آن، کتاب هاى اندراگاندى و بى نظير بوتو صدراعظم هاى مقتول هند و پاکستان ، کريم سروش نويسندۀ ايرانى و بعضاً آثار شعرى را نيز مطالعه مينمايد.

اين وکيل اضافه ميکندکه به موسيقى علاقمندى دارد و بعضى اوقات آهنگ هاى امير جان صبورى ، داوود سرخوش و از آواز خوانان ايرانى معين و مهستى را گوش ميکند.

وى که به فوتبال علاقمندى دارد و يکى از طرفداران تيم فوتبال ريال مادريد هسپانيا است ،گفت که بعضى اوقات در حويلى منزل با فاميلش به واليبال و ريسمان بازى ميپردازد.

رقيه نايل که در سال ١٣٧٧ عضويت انجمن مدافع حقوق زنان را کسب نموده و از چند سال بدينسو معاونيت انجمن را به عهده دارد، عمده ترين مشکل ولايت غور را نداشتن راه مواصلاتى به ولايت هاى ديگر ميداند.

اين انجمن در ٣٤ ولايت فعاليت دارد و بعضى پروژه هاى عام المنفعه را از موسسات دريافت کرده و آنرا تطبيق ميکند.

به گفتۀ اين وکيل،وى با نماينده هاى ولايات غور ، هرات ، بادغيس ، دايکندى ، باميان و ميدان وردگ در مورد پروژه اعمار راه مواصلاتى اين ولايات با رييس جمهور ديدار کرده و حکم قير ريزى آنرا گرفته اند.

براى اين پروژه ٤٠ ميليون دالر تخصيص داده شده است ، اما پروژه به دليل بى کفايتى و زدو بند هاى فساد در وزارت فوايد عامه تا کنون عملى نشده است.

او مدعى است که وزارت فوايد عامه ؛ پروسه تدارکات داوطلبى را بهانه ميگيرد و ميگويد که تا حال شرکتى پيدا نشده تا در داوطلبى اين پروژه شرکت کند.

خانم نايل، فساد ادارى را مانع تطبيق اين پروژه ميداند و ادعا ميکند : (( از فرد اول مملکت شروع تا آخرين مسوول وزارت ،زنجيروار با پروژه هاى رقابتى، شرکت مورد نظر خود را به رقابت مى گذارند تا اين شرکت برنده شود و آنها يکمقدار پول را به جيب خود بريزند.))

او علاوه ميکند که پروژه سرک حلقوى که از غور ميگذرد در حدود ٣٥٠ کيلومتر بوده و مصرف آن در حدود٦٠٠ تا ٧٠٠ ميليون دالر تخمين شده است. کار سروى مقدماتى به اتمام رسيده و براى عملى شدن پروژه از سوى وزارت ماليه ٤٠ ميليون دالر؛ طى امسال و سال گذشته تخصيص يافته ،اما کار عملى آن تا کنون آغاز نشده است.

اما عبدالقدوس حميدى وزير فوايد عامه در اجلاس استماعيه ولسى جرگه(٢٩ سرطان) گفت که اين وزارت در سال گذشته نتوانست٤٦ % بوديجه انکشافى خود را بنابر عدم امنيت ، دريافت نشدن کمپنى هاى واجد شرايط و انتقال ندادن پول ازسوى کشور هاى کمک کننده، به مصرف برساند.

وى به گونه مثال از قير ريزى ٢٣٣ کيلو متر سرک حلقوى فارياب-غور- بادغيس ياد کرد و افزود : اين پروژه که ٤٢ ميليون دالر هزينه داشت، بنابر ملحوظات فوق به سال جارى موکول شده است.

اين درحالى است که انجنير احمدشاه وحيدمعين مالى و ادارى وزارت فوايدعامه ميگويد که نظر به تعهداتى که وزارت از مردم و مقامات اين ولايات گر فته ، کار اين سرک در ماه اکتوبر سال جارى ميلادى، عملا آغاز خواهد شد.

اما خانم نايل ميگويد که مردم غور به وکلاى خود گفته اند :(( ما کلينيک نميخواهيم، سرک ميخواهيم و بايد سرک ما جور شود.))

غور يکى از ولايات مرکزى ، کوهستانى و صعب العبور بوده ؛ سرک قير هم در آنجا وجود ندارد و مردم همواره از عدم بازسازى در آنجا شکايت دارند.

اين ولايت که عمدتاً زمستان برفگير دارد و در زمستان، راه هاى مواصلاتى آن مسدود ميگردد، از حيث ارقام مرگ و مير اطفال نيز در صدر ولايات کشور قرار دارد.

براى ولايت غور شش کرسى در ولسى جرگه اختصاص داده شده است که شامل چهار مرد و دو زن است.

اين وکلا شامل رقيه نايل ،سيما جوينده ، داکتر ابراهيم ملکزاده، حاجى قربان کوهستانى، آقاى بحر و کرام الدين رضا زاده اند.

اما بر اساس فيصلۀ هيئت قضايى رياست محکمۀ اختصاصى حقوقى بررسى تقلبات انتخابات ، ٦٢تن در ٢٧ ولايت به شمول غور که فعلاً در ولسى جرگه وجود دارند، آراى کمتر را گرفته وعضويت خود را در جرگه از دست خواهند داد.

در اين جمله، مولوى دين محمد و فضل احمدخان با بردن آراى بيشتر به حيث وکلاى جديد غور برنده اعلام شده و آقاى بحر و کوهستانى در کمترين آرا قرار گرفته و کرسى خود در ولسى جرگه از دست خواهند داد.