آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه نوبتی شورای ولایتی تحت ریاست محترم مولوی رمضان آخوند زاده

 

شورای ولایتی ولایت غور
 
 جلسه نوبتی شورای ولایتی تحت ریاست محترم مولوی «رمضان»آخوند زاده رئیس شورای ولایتی با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید در مقر شورا تدویر یافت .
ابتداء رئیس شورای ولایتی اعضائی جلسه را خوش آمدید گفت و روی تطبیق مصوبات قبلی اجراات و فعالیت های شورا طی مدت پانزده روز به وکلاء شورای ولایتی معلومات داد  ، افزود بعد از انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی جلسات متعدد با مقام ولایت ،قوماندانی امنیه ،معارف ، صحت عامه ،موئسسات ادارات سکتوری ،علما،متنفذین بخاطر بهبود وضعیت ادارات و حل مشکل مردم و ایجاد هماهنگی و تامین روابط نیک بین شورای ولایتی و ادارات محلی برگزار شده است خوش بختانه تمام ادارات دولتی بشمول مقام ولایت ،قوماندانی همکاری و هماهنگی خودرا با شورای ولایتی اعلان کردند، اکنون برما و شماوکلاء محترم شورای ولایتی لازم است به تعهدات که دربرابر مردم خود داریم عمل نمائیم  سکتور حاکمیت قانون که مسئول برگزاری جلسات آن بدوش شورای ولایتی بوده فعال شده اولین جلسه آن بااشتراک نهاد های عضو در مقر شورا برگزار شد . رئیس شورای ولایتی ازکمیته فرهنگی خواست تا هر چه زود تر کار نشریه شورای ولایتی را اکمال و به دسترس مردم قرار دهد رئیس شورای ولایتی عدم هماهنگی بین نهاد های امنیتی،ومقام ولایت ،مشکلات در لیلیه های معارف، تعین دوباره اعضائی کمیته، ها بررسی پروژه های دونر کنفرانس درکابل،هماهنگی بین دونر ها و شورای ولایتی، تجلیل از روز جهانی زن (هشت مارچ)ازآجندا مورد بحث این جلسه معرفی کرد .
بعدا روئسای کمیته ها هر کدام باالنوبه گزارشات کاری خودرا طور فشرده ارائه کرده و همچنان روی آجنداء صحبت همه جانبه نمودند جلسه بعد از تصویب مواد به اتفاق آرا به دعائیه خیر خاتمه یافت .