آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه مشورتی با علماء به اشتراک نائب رئیس محکمه

شورای ولایتی ولایت غور
 
 
جلسه مشورتی با علماء به اشتراک نائب رئیس محکمه ،رئیس شورای علماء ،رئیس ارشاد حج واوقاف وتعداد از قضات محاکم ،استادان دارالعلوم ،خطباو ملاامامان و اعضائی شورای ولایتی تحت ریاست مولوی رمضان اخوند زاده در مقر شورای ولایتی تدویر یافت:

جلسه مشورتی با علماء به اشتراک نائب رئیس محکمه

جلسه باتلاوت ایات از قرآن کریم توسط الحاج مولوی بهاوالدین خطیب مسجد خاتم النبین آغازگردیده .ابتداء رئیس شورای ولایتی ضمن خیرمقدم از حضور وتشریف آوری اشتراک کننده ها تشکروقدر دانی نمود. وگفت براساس فیصله شورای ولایتی قراراست طور ربعوار جلسه باعلماء کرام روی موضوعات اجتماعی،فرهنگی ،وحکومت مردمی بخاطر اخذ مشوره ،و ایجاد هماهنگی بین وشورای ولایتی و شورای علماء برگزار شود خوش هستیم که امروز خداوند (ج) توفیق داده تا این جلسه را برگزار نمائیم و مشوره علماء کرام در تصمیم گیریهای شورای ولایتی داشته باشیم ، رئیس شورای ولایتی روی حوادث اخیر که در ولسوالی پسابند ،چهارسده،مرغاب ،شهادت قاضی کریمی ،تشکیل گروپهای مسلح جهت تامین امنیت در ده کیلومتری شهر تماس گرفت از فعالیت های شورای ولایتی و اجراات اداره محلی در جهت تامین امنیت با علماء کرام شریک ساخت و خواهان همکاری علماء با شورای ولایتی شد .
رئیس شورای ولایتی افزود : در شرایط امروزبیشترین تهدید متوجه علماء است که درچوکات حکومت کارمینمایند شهادت قاضی کریمی بیانگری همین مدعی است .

جلسه مشورتی با علماء به اشتراک نائب رئیس محکمه

بعداً نائب رئیس محکمه روی شهادت قاضی کریمی صحبت نمود وگفتند: هنگامیکه قاضی مذکور توسط افراد مسلح ربوده شد ما با نهادهای امنیتی در مورد رهای قاضی محکمه صحبت کردیم اداره محلی از اقدامات خویش جهت رهای شان برای ما اطمینان دادند اما متاسفانه بعداً روشن شد که نهاد های امنیتی کوچک ترین تدابیر برای رهای قاضی محکمه نداشتند. نائب رئیس محکمه افزود : سهل انگاری و ضعف نهاد های امنیتی به حد است که امروز قادر به تامین امنیت مردم در ده کیلومتری شهر نیست نائب رئیس محکمه از نهاد های امنیتی خواست تا درجهت تامین امنیت تمام اقشار جامعه اقدامات جدی را روی دست بگیرند .

جلسه مشورتی با علماء به اشتراک نائب رئیس محکمه

متعاقباً رئیس شورای علماء از وضعیت امنیتی وتهدید که متوجه علماء خطبا،قضات علمائیکه در چوکات دولت کارمینمایند ابراز نگرانی کرده گفتند: بارهابار از نهاد های امنیتی خواسته شده است تا در جهت تامین امنیت جدیت به خرج دهند اما طوریکی دیده میشود حکومت همچنان بی تفاوت و سهل انگارعمل میکند . رئیس شورای علماء افزود تامین امنیت وظیفه و مسئولیت نهادهای امنیتی است باید به وظایف خویش عمل نمایند و تشکیل گروپهای مسلح در تامین امنیت کمک نمیکند بلکه باعث مشکلات بیشتر میگردد ، رئیس شورای علماء از اداره محلی خواست تا به جریانات فعلی در مناطق کاسی پایان داده شود و نهاد های امنیتی مسئولیت امنیت را بدوش بگیرند.

جلسه مشورتی با علماء به اشتراک نائب رئیس محکمه

همچنان رئیس ارشاد حج واوقاف پیرامون موضوع صحبت نموده گفتند: حوادث که ماشاهد آن هستیم بخیر وسعادت مردم ما نبوده بلکه دامنه ناامنی هارا زیاد ترمیکند، اقوام را علیه یک دیگر تحریک مینماید و باعث بروز نفاق وشقاق در بین مردم میگردد ، افراد و اشخاص قرصت طلب با استفاده از حالات موجود باعث ایجاد ناامنی ها در مناطق میگردد . رئیس ارشاد حج واوقاف خواهان رسیده گر به قضایااز طریق مذاکره و مفاهمه شده و از اداره محلی خواست تا به مسئولیت های خود عمل نماید در غیر آن دامنه ناامنی ها زیاد تر خواهد شد . دراخیر علماء کرام باالنوبه صحبت نموده از عدم مدیریت درست اوضاع سهل انگاری نهاد های امنیتی و بی اعتناعی مسئولین در برابر خواسته های مشروع و برحق مردم یاد آوری نموده و از حکومت خواستند تا در جهت تامین امنیت مردم تلاش بیشتر نمایند .
در پایان اعضائی جلسه با اتفاق آرا روی موضوعات ذیل تصمیم اتخاذ نمودند .

  1.     حکومت متابق به فیصله شورای نظامی،و شورای ولایتی،درمناطق ناامن بین کاسی و غلمین پسته های امنیتی خویش را ایجاد نمایند و مردم که بخاطر تامین امنیت خودی در آن مناطق هستند به خانه های خود برگردند .

  2.     جلسه مشترک بین بزرگان مردم مرغاب ،خدایار و سلطان یار با اشتراک نها های امنیتی ،مقام ولایت ،علماء،متنفذین،وبزرگان دائر گردد تا راه حل برای خاتمه دادن به این نابه سامانی ها جستجوگردد.

  3.     و همچنان فیضله به عمل آمد تامحفل بزرگ ، بااشتراک شورای علماء شوراهای مردمی ،نهادهای مدنی ،رسانه ها،علما،متنفذین بعد از مشوره با این نهاد برگزار شود و روی موضوعات مهم محلی تصامیم اتخاذگردد.