آرشیف

2018-4-23

دوکتور ص. سعیدي

گلخانه په حال راشه! ‌

د یو گلخان او احمق د جواب په ځواب کې چې د افغان ملي اردو او خلکو قیام د متجاوز او مرتد پنجاب اردو پر وړاندې د مقبوضه افغانستان د خلکو پر وړاندې ناسپاسي بولي. د منظور پښتین د غورځنګ قیام غداري بولي! 

داحمق زو د ای اس ای نوکره او یا احمق گلخانه! 
پوه شه چې له امونه تر اټکه یو افغان زمکه او اولس دی. 
د اوسني افغانستان  د پټان په سیمه د افغان ملي اردو  حمله حمله پر افغان او پښتون نه ده، بلکې حمله د 
پنجاب پر پوځ او هغه پوځ ده چې ستاسې لورګانې او زنانه یې د هیرامن‌‌‌‌‌‌ډوي ته بوتلې او سکس بزنس پرې کوي.

احمقه ګلخانه منظور پښتین ته غوږ شه او حقایق واوره! 
گلخانه ته په ده خبر نه یې چې له آمونه تر آباسینه، اتکه او مارګلې یو افغان وطن او افغان خپل وطن کې مهاجر نه دی!گلخانه خپل حد و پېژنه او د افغان اولس قربانۍ د بر پښتنو سره تیره او اوسنۍ همدردۍ او حُجره  شریکونه چاته مه یادوه او پښتون دا احسان چاته نه یادوي! ‌

د بجوه زویه، پښتانه د پښتنو میلمه پالنې او غیرت باندې ویاړي او خبر دی او د افغان اردو د پاکستان د مرتد پنجاب. باندې د پټان د سیمې د افغان او پښتون اولس حمله او غیرتي حمله پر پښتنو حمله نه ده، بلکې پر مرتد پنجابي پوځ حمله ده چې د افغانستان او افغان ملت له جهاده، له اسلامه او د ملي احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي او لکه تا ګلخانان د افغان اولس د یووالي او افغانستان پر وړاندې او ضد کاروي. 

لږ دمه شه او د افغان اولس د لږ قوت سره به له آمو نه تر آباسینه د پنجاب مرتده اردو او ایجنسۍ شړي او ګلخانان هم ورسره تللای شي! 

 

لر او بر یو افغان ! 

 

نو ګلخانه مخکې له دې چې ناوقته شي  په حال راشه!