آرشیف

2014-12-30

راشد انصاری

طنز تلخ: مش غلام 1

گرچه در ظاهر فقيري مش غلام
در متانت بي نظيري مش غلام 

هركسي چيزي بگويد ، بي درنگ
با دل و جان مي پذيري مش غلام

علتش را بنده مي دانم ، رفيق
كم زبان و سر به زيري مش غلام

حيف ، در بالا نداري ارتباط
با وكيلي‌، يا وزيري مش غلام 

با سرافتادي به زيرخط فقر
در فقيري ، چون حقيري مش غلام 

زيرپاي قلدران عصر خويش
تا ابد خرد و خميري مش غلام 

اين جماعت مال مردم خورده اند
از جواني تا به پيري مش غلام

مثل موش از سفره ات هي مي برند
تكه ي ناني ، پنيري مش غلام 

تا به دست اين عزيزان داده اند!
پست هاي بس خطيري مش غلام ،

مشكلاتت هست پا برجا ، ولي 
تا زماني كه بميري مش غلام 

بعد مردن مي تواني اي عزيز ،
حق خود را پس بگيري مش غلام !

پی نوشت:

1- مش غلام ، همان مشهدی غلامحسین یا مشهدی غلامعباس و…. است که بر اثر فقر به این روز افتاده است!