X

آرشیف

جنگ اوکراین – تنازع دوجریان ناسیونالیستی

اوکراین امروزی، سرزمین پیشرفته ی زراعتی و صنعتی در اروپای شرقی است، بیشترین مردمان جنوب شرق کشور روسی تبار و شمال غرب آن اوکراینی تبار هستند. اوکراینی ها و روسها شبیه همدگر متعلق به سلاویان قدیم می باشند و السنه آنها با همدگر تفاوت های اندک دارند. هردو از خط سیریلیک که در قرن 19از الفبای یونانی اقتباس شده، استفاده می کنند.
روسها، اوکراین ها و بلاروسی ها میراث داران روس باستانند که بزرگترین حکومت اروپا بود. در طول تاریخ صد سال اخیر، حال و هوای ضد روسی، ضد بلشویکی و ضد کریملین در نهاداوکراینی ها ریشه داشته و در فرصت های بحرانی تبارز کرده است.
مردم اوکراین تلفات سنگینی را در دوره استالین واشتراکی ساختن اراضی(تشکیل کلخوزها)، متحمل شدند، در جریان جنگ دوم جهانی، ملی گراهای اوکرائین به فاشیزم هیتلری پیوستند و برعلیه شوروی جنگیدند، بعد ازجنگ جهانی، اوکراینی ها و تاتارهای کریمیا بار دوم مغضوب استالین قرار گرفتند وخسارات ناهنجاری دیدند. طی هفتادسال سیطره اتحاد شوروی تغییرات و ماله کشی های مصلحت آمیزی درسرحدات همه جمهوری های شوروی با سیاست روسی سازی تحمیل گردیده که منشاء خصومت های بعدی از جمله بین روسیه و اوکراین شد. با انحلال اتحادجماهیر شوروی در سال 1992عقده های ناسیونالیستی در قلمروهای همه جمهوری های قبلی شوروی، سرباز کردند. اوکرائینی ها مجسمه های لنین را برداشتند و در عوض آن مجسمه فرد ملی گرای اوکراینی بنام «بندرا» را جابجا کردند.
دیدگاه ناسیونالستهای روس منجمله پوتین، آمیزه ای از جهل و تجاوز است ، از نظر آنها گویا روسیه در میان جمهوری های سابق شوروی مورد سرقت واقع شده است. جنگ و اشغال سرزمین های داغستان(1919)،چیچینستان(1999-2009)، ابخازستان(2002)، اسیتیای جنوبی(2002)، کریمیا(2014) و بالآخره لشکرکشی روسیه در اوکراین نتیجه همین نگاه ناسیونالیزم روسی است. ولادمیرپوتین تصور می کرد که بازهم یکشبه اوکراین را اشغال می کند و هرچه دلش بخواهد آنجا تطبیق مینماید، اما آرزوهای تخیلی و انتزاعی همیشه تقدیر دلپذیر ندارند. اینبار قضیه سری دراز پیداکرد، جنگ فر سایشی و خانمانسوز اوکراین مخاطراتی هولناک جهانی را در پی دارد. پیروز و یا مغلوب این درگیری( هرکه باشد) در آینده هرگز هوای تجاوز و یا پایمال کردن حقوق دگران را نخواهد داشت.
بعضی هموطنان ما، ولادمیرپوتین و ولادمیرزلنسکی را خیال «رونالدو» و «لیونل مسی» کردند هرکسی از ظن خود طرفدار یکی ازهمین «دو ولادمیر» است ، در این بازی گاهی همدیگر را رد و بد می گویند.
هاو برادر! جنگ اوکراین غده ای سنگین سربسته از دو جریان ناسیونالیستی در گستره یک قرنه یوریشیا را تشکیل می دهد که در بستر زمان ما سر، باز کرده است، متاسفانه در این «بازی» دلی هیچکسی« یخ » نمی شود و مجال «غرتک زدن» انفرادی هرگز وجود ندارد.
این جنگ را نمیتوان به قهرمانی یکی و بی پروایی دیگری منسوب کرد، بلکه ده ها علت و انگیزه دارد .

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.