آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

28 اسد بر شــــــــما مبارک !
28 اسد بر شما مبارک !
بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
 
 
 
94 سال قبل از امروز مردم سربلند وآزاده ی افغنستان درفش کامیابی و رهایی از اسارت را در قلل شامخ کشور با افتخار مان در اهتزاز درآورده و استقلال خویش را به جهان اعلام نمودند.
اعلام استقلال افغانستان الهام بود فراگیر و مردم بر انگیز در تمام نقاط جهان، این ندای برحق مردم افغانستان توانست تمام ملل در بند جهان را انگیزش داده و تحرک استقلال طلبی را بر همگان بوجود آورد.وتأثیرات آن از شرق تا غرب ، ازشمال تا جنوب کره زمین مشهود و تاریخ گواه آنست.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در حالی سالروز استقلال افغانستان را به هم میهنان عزیز مان مبارک باد می گوید که همهمه انتخابات سال 1393 در حال اوج گیری ورقابت ها در عرصه کاندیدا شدن به مقام ریاست جمهوری در حال جوانه زدن است بنیاد با اصل بی طرفی و فراسیاسی بودنش به پیشگاه مردم متدین وآزادی خواه خویش پشنهاد می نماید تا درانتخاب شخص اول کشور دقیق بوده و با استفاده از تجارب قبلی درقسمت انتخاب کردن،انتخاب شدن از تعمق کامل کار گرفته استقلالیت خویش را حفظ و برای آبادانی کشور شان ساعیانه قدعلم نمایند.