آرشیف

2015-6-25

jameghor

گندم دزدی در ولایت غور

چلو صاف

( کنایه گوئی)

شایعات گسترده در مورد اینکه در غور مردم به فقر فاحش دچار اند واگر از جانب دولت توجه بعمل نیاید ممکن  تلفات انسانی رونما گردد، بالآخره ازآب درآمد. وآن اینکه قوماندان محل، ولسوال وقوماندان امنیه چارسده این بیچاره گان نزدیک بود ند دچار تلفات جانی شوند مگر خداوند توانا مردم غوررا سبب گرداند تا دروازه رزق وروزی را بروی ایشان تحت نام فقر و فلاکت غور باز کنند تا ایشان را ازطوفان گرسنگی به دنیای نجات از فقر رهنمون گردند. چقدر خوب شد که چنین شد ورنه این بینوایان فدای گرسنگی می شدند و لکه بدنامی مردن از فقر تا دور آخر به پیشانی ایشان حک می شد.
یک ضرب المثل معروف است که گفته میشود: خر اگر از خر عقب بماند گوشش را می برند. بدینسان اینها هم اگر از رقابت در قسمت فساد اداری عقب می ماندند، همانطور باید می شدند که در آنصورت لکه بسیار سیاه وبد نامی نصیب شان می شد.
 شکر الحمد الله که حالا مردم فهمیده وروشن شده اند و خوب میدانند که چکار باید بکنند که کردند. نوش جان شان خداوند ایشانرا ممتاز وسربلند و با متانت داشته باشد.
 از وزارت زراعت که چندین هزار دالر به سرقت برده شد دریغ از چند صد بوجی گندم پوده و پس ماندۀ جاروب شده از ته گدام ها.
وکلای عزیز پارلمان و ولایتی! کجائید تااز این قهرمانان شهرت زای غور دفاع کنید و پولیس را موقع ندهید که دستگیر شان کنند. راستی که خداوند توانا کار ساز و مسبب الاسباب و مهربان است.
اینک خبر منتشره را عینا از سایت جام غور کاپی کرده به خوانش قرار میدهم:
بيش از ١٣٠ تُن گندم در ولسوالی چهار سده ولایت غورحيف و ميل شد.
آژانس خبرى پژواک
سه شنبه 20 حوت 1387 برابر با 10 مارچ 2009
١٣٢ تُن گندم سهميۀ  ولسوالى چهار سدۀ ولايت غور ، توسط يک قوماندان محلى، ولسوال، رئيس احياء و انکشاف دهات و منسوبين پوليس حيف و ميل شده است. از مجموع ٥٣٠٠ تُن گندمى که از سوى کميتۀ عمومى حالات اضطرار ( کابل) به  ولايت غور انتقال گرديده بود، ٤٠٠ تُن آن سهميۀ ولسوالى چهار سده بود، اما څارنوالى غور ميگويد که  ١٣٢ تن آن حيف و ميل شده و بقيه براى خشکسالى زده گان و کسانى که با قلت مواد غذايى مواجه بودند، توزيع گرديده است. يک تُن معادل (١٠٠٠) کيلو گرام است.
جان محمد محمدى څارنوال بخش تعقيب څارنوالى استيناف غور امروز به آژانس خبرى پژواک گفت ، هيئتى که در ترکيب آن، مقام ولايت، څارنوالى، قوماندانى امنيه وامنيت ملى شامل بود، هفتۀ گذشته به ولسوالى چهار سده اعزام شد. وى ميگويد که بعد از تحقيق و بررسى، ثابت شده که ١٩٠ بورى پنجاه کيلويى گندم توسط نصر الله قوماندان محلى در مسير راه،  ٣٢٣ بورى از طرف ولسوال و منسوبين امنيتى و ١٤٩ بورى از سوى مولوى صديق الله سوپروايزر رياست احياء و انکشاف دهات در ولسوالى حيف و ميل شده است. محمدى افزود که  ١٠١ تُن گندم ديگر که بنام سهميۀ ولسوالى از رياست احياء و انکشاف دهات در مرکز غور  بارگيرى شده بود، قبل از انتقال ، در بازار فروخته شده  است. هيئت اعزامى هشت بارنامۀ جعلى را از ولسوالى نيز بدست آورده است.څارنوال بخش تعقيب څارنوالى استيناف غور گفت که درغارت و حيف و ميل گندم، ٧ تن به شمول رئيس احياء و انکشاف دهات، هيئت توزيع، ولسوال و قوماندان محلى دخيل اند.موصوف تصريح کرد که څارنوالى،  امر جلب و احضار آنها را صادر کرده ، اما پوليس تا حال آنها را حاضر نکرده است.به گفتۀ وى، رئيس احياء و انکشاف دهات مصروف سفر به هند است، اما بعد از برگشت، بازداشت و  مورد بازپرسى قرار خواهد گرفت.محمدى ادعا کرد که برخى مقامات محلى، از څارنوالى خواسته اند که دوسيۀ حيف و ميل گندم را بسته نمايد و حتى تماس هاى تيليفونى از سوى اشخاص ناشناس رسيده و وى را تهديد به مرگ نموده اند.
محمد اسماعيل نمايندۀ ولايت که در راس هيئت اعزامى به ولسوالى چهار سده قرار داشت، با تاييد حيف و ميل شدن گندم توسط کسانى که هويت شان در بالا تذکر رفت، به آژانس خبرى  پژواک گفت که قضيه تا جايى رسيده که حتى کسانى که يک بورى گندم را به ١ هزار افغانى در بازار فروخته، مى کوشند آنرا ١٢٠٠ افغانى دوباره خريدارى نمايند، تا قضيه فاش نه شود. سمونوال عبدالبشير رشيد آمر امنيت قوماندانى امنيۀ غور ميگويد که بر اساس تحقيقات پوليس ، نصر الله قوماندان محلى ، ولسوال ، نمايندۀ انکشاف دهات و پوليس محلى در حيف و ميل گندم دست دارند. او افزود که قوماندان امنيه و منسوبين پوليس ولسوالى چهار سده را به همين ملحوظ تبديل کرده و به جاى آنها قوماندان امنيه و منسوبين جديد را مقرر نموده اند. رشيد اظهار داشت که تحقيقات جريان دارد، در صورتى که دست داشتن قوماندان امنيۀ تبديل شده  و افرادش در حيف و ميل گندم ثابت شود؛ به څارنوالى معرفى خواهند شد. مسوولين رياست احياء و انکشاف دهات، از صحبت در اين مورد خوددارى نموده و با ساير مظنونين به علت دورى راه و مشکلات روابط مخابراتى ، دسترسى پيده شده نتوانست.
این خبر جوانان غور را کمی ناراحت ساخت و باعث آن شد تا دست به نشر اعلامیه زیر بزنند:
ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستانAYNSO 
کمیــته ولایتـــی جـــوانـــان ولایـــــت غـــــور

اعلامیه
تاریخ : 20.12.1387
هموطنان عزیز؛ مردم مسلمان و شرافتمند ولایت غور؛ کمیته ولایتی ارگان ملی در غور که خویش را یک نهاد اجتماعی،فرهنگی ومردمی میداند از حیف و میل شدن کمک های حالت اضطرار در غور خصوصا درولسوالی چهارسده که حق مردم فقیر وبیچاره حیف و میل زورمندان ومسئولین زیربط توزیع مواد میگردد نگرانی خوش را شدیدآ اعلان میدارد. این حیف ومیل درحالی صورت میگیرد که مردم فقیر ولایت غور در یک حالت نهایت مآیوس کننده وبحران اقتصادی قراردارند؛مردم ما ازفقر رنج میبرند وازگرسنگی میمیرند؛ کمیته ولایتی ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان در غور از مقام ولایت،ارگانهای امنیتی، عدلی وقضائی غور صمیمانه آرزومند است تا کسانیکه این جنایت وخیانت بزرگ را مرتکب شده است به پنجه قانون بسپارند تاقانون بالای شان تطبیق گردد. کمیته ولایتی ارگان ملی جوانان غور اعلان میدارد اگر این قضیه پیگیری نگردد این کمیته با همکاری مردم غور طی یک گیردهمائی مسالمت آمیز این قضیه را پیگیری خواهد کرد.
ازطرف بورد رهبری کمیته ولایتی
ارگان جوانان ولایت غـــــــــــــور

اکنون منتظر این هستیم که نتیجه کار این همه سروصدا ها و گپ پراگنی ها چه خواهد شد. آیا کسی ویا قدرتی پیدا خواهد گردید که زورش به این مظلومان گندم دزد برسد ویا اینکه باز پای مصلحت بمیان آمده مورد عذر و بخشش قرارخواهند گرفت .
به اُمید دریافت نتیجه .
کوه گرد از چارسده.