آرشیف

2015-1-20

محمد عثمان عصمت

گـــوشه از کارکرد هـــای اداره شاروالی در ولایت غور
 
  

من شهردار شهر چغچران حلول سال 1389را به تمام هوطنانم تبریک میگویم وسال پر از موفقیت برای همه آروز ودارم 
 
ریاست شاروالی غور با وجود نبود پرسونل کافی مسلکی و  عواید ناجیز طی سال های 1385 و1386 و1387 و1388 توانسته است که فعالیت  ذیل را در راه عمران شهر چغچران پایه گذاری نماید :
1- برای ایجاد منبع عایداتی برای اداره به تعداد 24  باب دکان را با شمول طبقه دوم آن که داداری پنج اطاق با ملحقات آن ویک سالون کنفرانس را   از عواید شاروالی اعمار نماید .
2- تعمیر اد اری شاروالی که قدامت 72ساله داشته که نیاز شدید به ترمیم ومرمت داشت به اثر سعی این اداره از بودجه عادی اداره بصورت اساسی ترمیم وبه بهره برداری سپرده شده است .
3- دیوار محافظوی در کنار دریا به طول 450 متر وارتفاع 2متر وعرض 50 سانتی بصورت پخته واساسی از بودجه انکشافی شاروالی اعمار شده است .
4- دیوار محافظوی تعمیر اداری شاروالی بطول 222 متر وارتفاع 3متر وعرض 50 سانتی از بودجه انکشافی شاروالی بصورت پخته واساسی اعمار شده است .
5-  اراضی داخل محوط تعمیر بصورت فنی واساسی پارک شده وانواع نهال های زینتی غرس گردیده است .
6 – به تعداد 22 باب مبرز در نقاط مختلف شهر اعمار وبرای استفاده آماده شده است .
7- به تعداد 47 وایه پلچک بالای جویچه های داخل شهر بصورا پخته واساسی اعمار وبه بهره برداری سپرده شده است .
8- جهت ایجاد ساحات سبز به تعداد سه لک نهال غیر مثمر وزینتی غرس وازان مواظبت به عمل آمده است .
9- در چوک کنار شفاخانه ولایتی  غور مناری  به ارتفاع 12 متر بصورت پخته واساسی از بودجه انکشافی شاروالی اعمار شده است .
10 – پارک غرب  فامیلیی ها به مساحت ده جریب زمین ایجاد شده که از طرف پی ارتی دیوار احاط آن اعمار شده وعنقریب به بهره برداری سپرده میشود .
11- به اثر سعی این اداره به هماهنگی موسسه محترم سی ار اس یک پارک به مساحت 40 جریب زمین در شرق شهر چغچران در جوار کانال پوزلیچ اعمار وبه تعداد یکصد هزار نهال غیر مثمر غرس شده واز طرف موسسه مذکور مراقبت میشود که در سال 1389 نظر به قرارداد به اداره شاروالی تسلیم داده میشود .
12 – جهت ایجاد سهولت برای همشهریان در مواقع مختلف به تعداد پنج هزار موتر ریگ سرک های داخل شهر جغل اندازی گردیده است .
13 – مطابق به پلان اداره بطور هفته وار کثافات داخل شهر جمع آوری ودور از شهر تخلیه میشود .
14- نظر به قرارداد که همرای موسسه سی آر اس صورت گرفته در سال 1389 به مساحت 30 جریب زمین نهال غرس وباغ ایجاد میشود .
15- به تعداد ده باب مبرز بصورت پخته به وضو خانه آن  همرای موسسه ورلو ویژن عقد قرار داد صورت گرفته ودر سال جدید شروع وبه پایه اکمال میرسد .
ما منحیث شهروند ومسئول در حد توان خویش تلاش های را نموده ایم تا محیط سبز وشگوفان شود وبه امید روزی که یک فرهیخته دیگری آستین بالا زند وقدم های مثبت در راه اعتلای این سرزمین به خاک خفته بردارد
 
محمد عثمان (عصمت)
شهردار شهر چغچران