آرشیف

2015-1-19

فرید احمد فردوس

گــــــــــــــزارش ورزشی‎

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن

بسم الله الرحمن الرحیم

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن و توسط جوانان و ورزش دوست ومردم غیور و شریف غور استقبال گرم شدند . این مسابقات در مرکز از تاریخ 15/2/1392 آغاز الی 19/2/1392 ادامه یافت که 5 نفر ورزشکاران پاورلفتنگ غور در 5 وزن مختلف مسابقه دادن که در نتیجه توانستن که موفق و کامیاب شوند که جای افتخار و خوشی است برای ورزشکاران و مردم شریف غور باستان که نتیجه ورزشکاران قرار ذیل است. 

1- فرید احمد "فردوس" مسول فدراسیون پاورلفتنگ غور در وزن 83 کیلوگرام گروپ B بزرگسالان مقام اول مدال طلا ، حکم قهرمانی و تحسین نامه از طرف فدراسیون ملی پاورلفتنگ کمیته المپیک افغانستان. 
2- فضل الحق "فضل" در وزن 67 کیلوگرام مقام سوم مدال برنز، مدال نقره افتخاری ، حکم قهرمانی و تحسین نامه از طرف فدراسیون ملی پاورلفتنگ کمیته المپیک افغانستان.
3- غلام علی "انوری" در وزن 78 کلیوگرام جوانان گروپ B مقام اول مدال طلا ، حکم قهرمانی و تحسین نامه از طرف فدراسیون ملی پاورلفتنگ کمیته المپیک افغانستان. 
4- جان محمد "حیدری" در وزن 59 کیلوگرام بزرگسالان مقام سوم مدال برنز، مدال نقره افتخاری ، حکم قهرمانی و تحسین نامه از طرف فدراسیون ملی پاورلفتنگ کمیته المپیک افغانستان.
5- نبی "تنها" در وزن 66 کیلوگرام جوانان گروپ B مقام سوم مدال برنز ، حکم قهرمانی و تحسین نامه از طرف فدراسیون ملی پاورلفتنگ کمیته المپیک افغانستان.
این افتخار ورزشکاران را به تمام مردم غیور ولایت غور تبریک عرض میداریم .

فریداحمد "فردوس" 
مسئول فدراسیون زیبائی اندام وپاورلفتنگ غور

 

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن

 

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن

 

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن

 

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن

 

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن

 

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن

 

تیم (5) نفری پاورلفتنگ آمریت ورزشی ولایت غور با موفقیت و دست پر از کابل برگشتن

تصویر از باشگاه پاورلفتنگ غور