آرشیف

2015-6-29

jameghor

گزارش تصويري از سمينار مفاهيم مديريتي

سمينار آموزشي مفاهيم مديريتي از طرف انستيتوت خدمات ملكي افغانستان در كابل برگزار شدكه در اين سمينار به تعداد 28 تن از شاگردان دور آموزشي ستاژ ولايت غور شركت داشتند.

 سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي

 درطي هفـــــت روزاين وركشاپ ستاژران ولايت غور از مفاهيم اداره ومنجمنت ، اصـــــول اساسي اداره ، مكـتوب نويسي ، گزارش نويسي ، مشخصات يك اداره سالم ، عناصر مهم اداره ومديريت ومقرره هاي مامـــــــــورين دولت آموزش ديدند.

 
سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي
            

بعد از ختم اين وركشاپ هفت روزه ، جهت سير علمي ستاژران از شهر مزار شريف ديدار نمودند.

 
 سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي
  

 در ادامه ديدار از شهر مزار شريف ستاژران از فابريكه كود و برق در ولسوالي دهدادي بلخ ديدار نمودند.
 

 سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي

 بعد از ديدار فابريكه ستاژران ملاقات با ولسوال ولسوالي دهدادي ولايت بلخ داشتند.

 
سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي
 
سمينار مفاهيم مديريتي

 در پايان از  مســــولين دفتركميسيون مســـتقل اصلاحات اداري  در غور و مسولين انستيتوت خدمات ملكي در كابــل كه بخاطر ايجاد اين سمينار زحمت كشيدند قدر داني ميكنيم و قـــابل ذکر است که پروگرام انترشیپ از طرف انستـــــیتوت خدمات ملــکی افغانســــــتان به کــــمک مالی دفتر US AID/ACSS در تمام ولایات افغانستان آغاز گردیده که هدف از این  پروگرام جذب جوانان که دارای تحصیلات عالی و نیمه عالی اند اما زمینه کار برای شان فراهم نگردیده است می باشد.