آرشیف

2015-6-26

jameghor

گذارش از دفتر ساحوی CHA ولایت غور

محمد نادر رحیمی 

بنام خدا (ج)

دفتر ساحوی (CHA ) ولایت غور قبلا پیشنهاد پاک کاری یک تعداد راه های ولسوالی های ولایت غور را از وجود برف به دفتر مرکزی خود داده بود که بعد از تماس با دونر ها و تهیه پروپوزل اینک منظوری ان به شرح ذیل مواصلت نموده است .

– نام پروژه    : کمکهای عاجل برای اسیب دیده گان سرما وبرف در ولایت غور .

– نوع پروژه  : کار در مقابل پول  ( cash for work ) .

– تمویل کننده : موسسه  ( NOVIB ) .

– تطبیق کننده : موسسه ( CHA ) ولایت غور .

موقیعت کاری : ولسوالی های ساغر / تولک و شهرک .

مدت دوام پروژه :  ( 20 ) روز .

تعداد نفر      :    ( 500 ) نفر فی روز در هر سه ولسوالی .

– مستفدین    : افراد بیکار و غریب / بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان / اشخاص اسیب پذیر که سن شان از( 18 ) سال بالا باشند .

– شناسایی و انتخاب مستفدین مستقیما از طرف شورای انکشافی و محلی صورت می گیرد .

این پاک کاری شامل ( 332 ) کیلومتر سرک های فرعی که به کلستر ها و قریه جات پر نفوس منتهی می شود می باشد و هدف اساسی ان دسترسی مردم به کلنیک ها  و مراکز ولسوالی و مارکیت می باشد . و کار عملی ان بعد از تشریح پروزه با مقامات دولتی / کمسیون پاسخ به حالات اظطراری ولایت وولسوال ها / و شوراهای مربوط به روز جمعه مورخ 3/12/1386

عملا اغاز گردیده و کار به سرعت جریان دارد و کارمندان دفتر (CHA ) همه روزه در تمام موقیعت های کاری حضور دارند و از پیشرفت کار ها نظارت به عمل می اورند .

در خاتمه ارزومندیم تا روز های سرد زمستان به زودی سپری گردد و مردم صبور و مقاوم غور باستان بتوانند تا به زنده گی عادی خود برگردند .

و من الله التوفیق

  فرستنده : محمد نادر (  رحیمی  )

(  مسول دفتر ساحوی (CHA ) غور)