آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

کانکور آزمایشی شاگردان مرکز آموزشی انصاریان

کانکور آزمایشی شاگردان مرکز آموزشی انصاریان بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب تحت نام «نوید کانکور» گرفته شد.
جمعه مورخ 26 عقرب 1391 برابر با 16نوامبر 2012 امتحان کانکور آزمایشی مرکز آموزشی انصاریان با حضورداشت اساتید آن مرکز ، شورای انکشافی ناحیه هشتم ، تنی چند از هیأت رهبری بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب با راهنمایی استادان آن مرکز اخذشد، همانطوریکه از نامش پیداست این کانکور آزمونیست برای راه یابی به کانکور سال روان معارف کشور.
در امتحان کنونی بیشتر از یکصد نفرشاگردان ذکور واناث ثبت نام وشرکت نموده بودند که طی سال روان مضامین مکتب را به صورت کانکوری زیر نظر اساتید ورزیده این مرکز فرا گرفته بودند.

محترم عبدالطیف غوری مسئول مرکز آموزشی انصاریان گفت : طی سال روان بسیاری از مراجعین ( شاگردان) این مرکز تقاضا داشتند تا مضامین مکتب را به صورت کانکوری بیاموزند و به این شیوه معلومات کافی بیندوزند ، بدین لحاظ استادان ما در رشته های مختلف مانند : ریاضی ، اجتماعیات ، علوم دینی ، علوم طبعی و سایر رشته ها شاگردان را تدریس نموده و امروز زمان آن فرا رسیده تا نتیجه زحمات شانرا به آزمون بکشند.

 

 

 

استاد هما کریمیان یکی از اساتید ورزیده ی این مرکز می گوید : در طی سال روان ما کوشیدیم سیستم درسی مانرا طوری عیار نمائیم که فارغین صنوف دوازدهم بتوانند به راحتی در کانکور عمومی شرکت نموده و به روال امتحان آشنایی کامل داشته باشند آنها می توانند به کمال راحت در کانکور عمومی شرکت ورزند و به موفقیت های مزید ی نایل آیند.
استاد فرحت یکی دیگری از استادان این مرکز گفت : در سالهای گذشته اکثریت شاگردان به انتخاب پوهنتون ها و فاکولته های مورد نظر شان اشتباه نموده و به بی سرنوشتی مواجه می شدند ، این پروسه باعث گردید تا مرکز آموزشی انصاریان قدم فراتر از دروس عادی برداشته و به راهنمایی شاگردان در زمینه شرکت شان به کانکور عمومی پوهنتون ها بپردازدو مطمئن هستیم این آزمون نویدی باشد به شرکت موفقانه ی شان در امتحان عمومی کانکور کشور.

این امتحان که از ساعت 8:30 صبح آغاز گردیده بود حوالی ساعت 12:00 ظهر خاتمه یافت .عده ی از شاگردان شامل در امتحان گفتند: ما توانایی های خودرا به آزمایش گرفته ، نکات ضعف و قوت های مانرا دراین امتحان پالیده دریافتیم که با اطمینان خاطر می توانیم به کانکور عمومی کشور شرکت و چانس ورود به فاکولته های مورد نظر مارا بهتر می توانیم دریابیم. همچنین شرکت کننده های این آزمون از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب که زمینه فرا گیری علم و دانش را برای همه مردم و علاقمندان مساعد می سازد ابراز تشکر و امتنان نمودند. و تقاضا داشتند این پروسه ادامه یافته و بیشترازپیش پرمایه تر و وسیع تر گردد.