آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

کار نامه های حاجی عبداسلام خان

بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

کار نامه های حاجی عبداسلام سلام خان

 

در روزگار گذشته ما نماد های از قهرمانی ، شجاعت و دلیری را از لابلای تاریخ کهن بر گرفته و گاهی به شخصیت ها وشتارت های شان بالیده ایم ،اگر برخلاف به آدم های نا شایست و نا بایست که تاریخ آنها را نیز در آغوشش جا داده است برخوردیم حد اقل اگر به بد شان چیز نگفتیم ، سری را به عنوان انزجار جنبانیده و تاریخ را به همان منوال بسته و از کنارش به آهستگی فرا جهیدیم.
اما تاریخ معاصر کشور ما که همهمه ی بیشتر از سی سال دارد در خود آدم های را جا گذاشته بود که به خاطر زندگی دیگران زندگی شانرا قربانی کرده اند، حاجی سلام خان فیروز کوهی ابر مردی بود چون فیروز کوه استوار و مانند هریرود متلاطم، چه در سنگر و چه در عرصه باز سازی ، از امکانات کم همیشه دست آورد زیادی به جامعه تقدیم می نمود، او با سر و روی همیشه خاک آلود در کنار جاده کوهستانی می استاد و دیگران را قوت قلب می بخشید تا راه را برای دیگران هموار سازند. او با لهجه ی زیبای فیروز کوهی می گفت : «ای مردم ؛ مه یک نفرم و با الاغم می توانم به منزلم برسم، اما دنیای از آدم ها به راه و سرک نیاز دارند که ما برای آنها باید فکر کنیم اما عمر بما فرصت نمی تینه (1) تا ببینیم مردم چقدر آسوده شدند.»

 

کار نامه های حاجی عبداسلام سلام خان

کار نامه های حاجی عبداسلام سلام خانکار نامه های حاجی عبداسلام سلام خان

بلی او قلب کوه وسنگ خاره را شگافت و برای مردم سر زمینش راه ترانزیت احداث نمود، اما به قول خودش اجل فرصتش نداد تا ببیند که مردمش چقدر آسوده شدند.؟
در باره کار نامه های حاجی عبدالسلام فیروز کوهی محترم میرزا خواجه محمد شخصیت فرهنگی غور باستان کتابی سرهم نموده و اوراقی را به مثابه فراز های از یک قهرمان برشته تحریر درآوره و بنیاد فرهنگی جهانداران غوری آنرا از بودجه بنیاد با قطع و صحافت زیبا به طبع رسانیده است، غوری های عزیز بزودی به مطالعه ومحتوای این کتاب دست می یازند و به آنچه که حاجی سلام خان در مدت کم در نزد خود پلان و عملی ساخته بود آشنا می شوند.
بنیادفرهنگی جهانداران غوری به این کتاب نسبت محتوای آن ارج نهاده و در چاپ آن اقدام جدی نموده است و به همین اساس آرزومند است همه قلم بدستان غوری ما برای معرفی چهره های واقعی وپرتحرک کشور ، همچنان آثار ادبی،تاریخی و فرهنگی را با بنیاد شریک نموده و برای بسط و نشر آن بنیاد با بافتخار تمام همراه دوستان خواهد بود.

 

 

(1) نمی دهد