آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

چهار سالگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

چهار سال است که از عمر بنیاد فرهنگی جهانداران غوری میگذرد، شرایط ناهنجارکشورما از یک طرف، وضیعت نامناسب اقتصادی از جانب دیگرضربه ی محسوس می شو، ددر حیات نهاد های اجتماعی کشورما، باآنهم بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از بدو ایجادش تا همین اکنون فعالیت های ثمربخشی رادر عرصه های مختلف فرهنگی و ارتباطات با شخصیت های فرهنگی، دانشمندان، شاعران نویسندگان وجوانان انجام داده و این سیستم کاری بنیاد با همکاری هموطنان عزیز ما کماکان بروفق اساسنامه و پالیسی های مطروحه اش ادامه دارد.
اولین قدمی را که بنیاد برداشت همانا سمینار علمی، تحقیقی « امپراطوری غوری ها جایگاه آن در تاریخ، تمدن و فرهنگ افغانستان و منطقه »است که به تاریخ23-24 حمل 1388 درکابل مرکزکشور عزیز ما افغانستان دایر گردید.، در این سیمینار با عظمت پیام حامد کرزی رئیس جمهور، جمهوری اسلامی افغانسان قرائت که در بخش از پیام رئیس جمهور میخوانیم : 
)) شاهان و حکمرانان پرآوازه غوردر پرورش و بالندگی فرهنگ نیز سهم ارزنده ی داشتند، هنر معماری دوره ی غوریان از شاهکارهای هنر معماری در آسیای مرکزی شمرده می شود.(( همچنین در این سیمینار پیام ولسی جرگه قرائت و در یکی از فراز های این پیام آمده است :
)) دینداری، عدالت خواهی ورعیت پروری سلاطین غوری سبب گسترش اسلام در گستره پهناورامپراطوری غوری گردید ولی جنگهای مکرروهدررفتن نیرو های انسانی و منابع مادی در کشمکش های که هرآن ایجاد میگردید، باعث خلق فراز و نشیب های زیادی در مسیر تحکیم بنیاد مدنیت مقتدر شده وآزمندان متعددسلطنت آن لحظه مغتنم رابفرصت های جانسوزو تضعیف کننده مبدل می ساخت.((
بهر صورت سیمیناردارای معنویات زیادی بوده و با قرائت پیامهای از مشرانوجرگه، سفارت های محترم هندوستان،ایران،سازمان میراث های فرهنگی یونسکو ، انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان ایالات متحده امریکا و نهادهای فرهنگی متعدد داخل کشوروسهم مستقیم اکادمی علوم افغانستان در تاریخ غوری ها بی سابقه بودوحکایت از تمدن هزار ساله امپراطوری با شکوه غوریان می نمود.
دست آورد های بنیاد فرهنگی در مدت زمان کوتاه قابل لمس است، از جمله این دست آورد ها می توان گفت که امروز(غور) ولایت باستانی غوراز شمال تا جنوب، از شرق تا غرب بحیث یک ولایت دارای تاریخ دیرینه در افغانستان از شناخت وسیع با تمام کلیاتش شناخته می شود، غوری های باافتخارتا دیروز اگر هویت شان را پنهان میکردند، امروزبا شهامت و عزت تمام پسوند نام شانراغوری میگذارند.
آری؛ صحبت از فعالیت بنیاد فرهنگی جهانداران غوریست، ارتباطات وسیع ودامنه داربنیاد در داخل و خارج کشور توانست شناخت امپراطوری غوری را یک بار دیگر در سطح منطقه توسعه بخشد، چنانچه در سال جاری معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از طرف بنیاد شهریار در کنگره ادبیات پارسی دعوت شده بود. و سفر کاری که آقای حبیبی غوری در امریکا نموده بود، بنیاد با اندیشه ایجادش درآن کشور معرفی گردیده است.
وازفعالیت های این بنیاد ایجاد بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بصورت خود جوش در فاریاب شهر میمنه، در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و درولایت هرات بحیث دفتر زون از طرف قلمبدستان ودانمشندان غوری، غوری تبار و هراتی ایجاد و فعلأ با متانت و استواری در معرفی فرهنگ اصیل غوریها فعالیت می نمایند.
تدویر محافل شعر – همایش افتتاح دفتر زون غرب بنیاد، همایش یکهزار نفری در بادغیس ، همایش های نشست با محصلین غوری در کابل ، تقدیراز هر دو اول نمره کانکور در غورتامین روابط فرهنگی و دوستانه با نهاد های فرهنگی و اجتماعی قندز،غزنی و هرات ، گوشه از فعالیت ها بوده است .
بخش فرهنگی و ارتباطات بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در مدت فعالیتش به چاپ و نشر کتب ذیل دست یازیده و در حدود هفت عنوان کتاب زیرچاپ و تعدادی زیادی اثرات شاعران، نویسنده ها و پژوهشگران را تحت اصلاح و بررسی دارد که بزودی نشر خواهد شد.
کتابهای که تاکنون از چاپ بر امده است:

1- مجمع الاجواهر اثر الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب
2- اشعار مولوی نعمانی رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ولایت بادغیس
3- کابل دیروز، امروز و فردا اثر نثاراحمد حبیبی غوری
4- کابل شهر متر وپولیس اثر نثار احمد حبیبی غوری
5- آتش عشق (اثر عبیدالله سرحدی) در سه نوبت به اهتمام نثار احمد حبیبی غوری
6- ماچه کرده ایم اثر نثار احمد حبیبی غوری
7- سلطان رضیه غوری در دو نوبت گرد آوری و نوشته های نثاراحمد حبیبی"غوری"
8- تاریخ طبقات ناصری (بازنویسی و بدون تحشیه و تعلیق) به اهتمام و کوشش نثاراحمد حبیبی"غوری"
9- جغرافیای تاریخی غور اثرپروفیسوردوکتور عزیز احمد پنجشیری به کوشش نثاراحمد حبیبی"غوری"
10- تاریخ افغانستان اثر محترم دوکتور شاه محمود محمودبه کوشش انجنیر عبدالرحمن غوری
11- تاریخ امپراطوری غوری در دو نوبت به کوشش انجنیر عبدالرحمن غوری 
12- گلی از شاخه آفتاب اثر سید شکیب زیرک
13- دوبیتی های ملنگ صمد به اهتمام استاد نبی ساقی
14- استوره جهاد و سازندگی اثر میرزا خواجه محمد به اهتمام و تصحیح نثاراحمد حبیبی"غوری"
15- در ضیافت خدا خاطرات دوکتور محمداکرم(( خاموش)) از سفر حج در شعر به اهتمام نثاراحمد حبیبی"غوری"
16- اشعار هجری ساغری به اهتمام نثاراحمد حبیبی"غوری"
17- کابل لرغونی اثر دری و پشتو از پوهاندرازقی نریوال
18- سلطان رضیه غوری هشتم مارچ اثر پروفیسور عزیز احمد پنجشیری به کوشش نثاراحمد حبیبی"غوری"
19- گلزار عاشقان خلیفه ملا احمد فقیری به کوشش نثاراحمد حبیبی"غوری"
20- خشونت و خشونت زدایی اثری فرهنگ ساغری
21- اسناد سیمینار امپراطوری غوری ها
22- ماهنامه شنسبانیه که از طریق بنیاد فرهنگی حوزه غرب به نشر می رسد
23- خودم را رفته اهومی کنم اثر فردین ایثار یکی از جوانان فاریاب
24- مردان آزادی اثر محمد حامد
25- نهج البیان اثر دانش کمالی 
26- گلی نور اشعار اثر نورمحمد شاعر "غوری"
زیر چاپ
1- غزلیات قاضی شمس الدین "حیران"
2- گرد آوری تاریخ غوری ها 
3- تاریخ تولک
4- غزلیات خلیفه ملا محمد کریم عشیق
5- اعلیحضرت شیر شاه سوری 
6- مدیریت منازعه
7- آموزش صحت

بهمین منوال علاوه باید کرد بنیاد فرهنگی جهانداران غوری براساس استراتیژی های علمأ تنظیم شده اش برای معرفی شخصیت های تاریخی ، شاعران، نویسنده ها و جوانان ممتاز گام های کلانی داشته و از همه هواداران و علاقمندان بنیاد می طلبد تا آنانیکه مورد فراموشی قراردارند به بنیاد و از طریق نشریه ماهوار بنیاد((شنسبانیه)) به آدرسهای ماهنامه معرفی نموده و آثرات خوب آنها را به بخش فرهنگی بنیاد ارائه نمایند و بنیاد حاضر است آنچه در توان دارداجرا خواهند کرد.