آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیـــــــــــــــــــــــــــــــــام تسلیت

انالله و انا الیه راجعون
با تأسف اطلاع گرفتیم که شخصیت بزرگ جهادی، معاون اول ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی افغانستان مارشال افغانستان نسبت مریضی حال شان امروز یکشنبه 18 حوت 1392 جان به جان آفرین سپرد.
انجمن فرهنگی جهانداران غوری درگذشت جانگداز شخصیت نستوه و مجاهد عالی را ضایعه جبران پذیردانسته واین حادثه المناک را به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس جلالت معاب حامد کرزی، اعضای محترم کابینه، رؤسای مجلسین شورای ملی، اعضای با افتخار فامیل مرحومی و تمام ملت مجاهد افغانستان تسلیت عرض نموده، برای مرحومی جنت فردوس و برای بازماندگان شان صبر و استقامت تمام از بارگاه ایزد منان مسئلت می نماید . 
روح شان شاد و راه شان پررهرو.