آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام تبر یکیه بمناسبت تأسیس بنیاد فرهنگی ارم

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

به رهبری محترم بنیادفرهنگی ارم
خوشحالیم که امروز در ردیف سایر بنیاد ها، نهاد های اجتماعی وبنیاد فرهنگی ارم نیز موجودیت اش را بمثابه رهروان نامدار و شهنشاهان با وقار غور باستان اعلام نمود، وجود این نهاد ها، سازمانها و بنیاد ها در کشور ممثل دموکراسی بوده و هر یک به سهم خود خدمتی را به این کشور از روی اخلاص انجام داده و خواهد داد.
بنیادفرهنگی جهانداران غوری که از بدو ایجادش تا کنون به معرفی تاریخ با سلابت غور و غوری های عزت مند کوشیده افتخار می نماید تا دیگر هموطنان ما نیز در این راستا قدم های استواری برداشته و با تفاهم و همدیگر پذیری بسوی آینده های درخشان و ارج گذاری به مقام انسان بخصوص مردم زحمت کش این دیار قدعلم نموده و در معرفی هویت با افتخار غور مساعی انساندوستانه بخرج دهند.
ما این اقدام شما ( بنیاد فرهنگی ارم) را گام پسندیده در اعتلای فرهنگ غنامند غور باستان دانسته و از شما در تمام عرصه بحد توان حمایت می نمائیم و اساسگذاری این بنیاد با نام عالی آن را بر مردم با افتخار مان مایه مبالات میدانیم . 
مبارک و میمون باد بنیاد فرهنگی ارم به مؤسسین عزیز و مردم فرهنگ دوست غورباستان.