آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

نمایندگی زون غرب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری افتتاح گردید

دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
 
  


 
 
 
 
به تاریخ 4 حوت 1389 هیات رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران به منظور افتتاح دفتر نمایندگی زون غرب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری عازم هرات باستان گردیدند و بعد از آمادگی های لازم روز پنجشنبه (5) حوت 1389 در صالون رستورانت شاهی جمع پنجصد نفری از غوری ها ، غوری تبارها گردهم آمدند و محفل با تلاوت آیات روح بخش الهی توسط محترم مولوی محمد نعیم آغاز گردید و نثار احمد حبیبی غوری ریاست مجلس را به عهده گرفت متعاقباً رئیس مجلس از هیات رئیسه مجلس تقاضا نمودند به جایگاه خویش تشریف بیاورند .
اعضای هیات رئیسه محترمان هریک :
1. الحاج وکیل سید محمد رفیق نادم           رئیس زون غرب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
2. الحاج عبدالحکیم خان ملکزی                 معزز و متنفذ سوم.
3. الحاج میرزا گل احمد خان غوری              معزز و متنفذ سوم.
4. حاجی عبدالستار خان تولکی                 معزز و متنفذ قوم.
5. الحاج عبدالغنی خان براقی فراهی          معزز و متنفذ قوم.
6. الحاج شیخ سید رحمت الله چشتی        رئیس بنیاد چشتیه.
به جایگاه تشریف آوردند و ریاست مجلس با بیانیه افتتاحیه و هدف تدویر محفل را به حاضرین توضیح دادند و از رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری خواستند تا بیانیه اساسی محفل را به خوانش بگیرند.
–  محترم الحاج عبدالحکیم خان ملکزی صحبت خیرمقدم گویان خویش را ارائه نمودند و با علاقمندی از تدویر محفل یادآوری کردند .
–  محترم محمد انور متین کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی مقام ولایت هرات صحبت خویش را پیرامون فعالیت های بنیاد فرهنگی جهانداران غوری به تفصیل ارائه نمودند.
–  محترم محمد فاضل بهره رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات با صحبت عالمانه و حمایت بیدریغ ازفعالیت های فرهنگی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری اعلان نمودند و خوشبختانه یک مقدار زمین که متعلق به وزارت اطلاعات و فرهنگ است و مخصوص آبدات تاریخی و فرهنگی است به بنیاد فرهنگی جهانداران غوری وعده دادند و بقول جناب شان منظوری آنرا از وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ نیز گرفتند که بنیاد فرهنگی جهانداران غوری با ابراز سپاس و امتنان از الطاف رئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ هرات قدردانی نموده و وعده سپرده شد تا بروی این زمین بسبک هنر معماری غوری ها فعالیت های فرهنگی بنیاد تنظیم و اعمار میگردد.
–  گروه دختران نوجوان ترانه زیبایی را در وصف غور به خوانش گرفتند و بعداً رئیس صاحب شورای ولایتی هرات باستان با سخنان زیبا و دلنشین ایجاد نمایندگی بنیاد را یک حرکت فرهنگی و تاریخی دانسته حمایت و همکاری شانرا اعلان نمودند .
–  محترم الحاج قاری صاحب علی احمد قور دروازی  رهبر حزب الله افغانستان ضمن حمایت وهمکاری خویش را با بنیاد اعلام نمودند و آنرا یک حرکت فرهنگی تاریخی دانستند.
–  محترم استاد عبدالشکور دهزاد شعر زیبای شانرا به مناسبت افتتاح دفتر بنیاد قرائت نمودند .
به همین ترتیب الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس زون غرب بنیاد صحبت نمودند و محترمان هر یک داکتر صاحب فیض زاده صحبت نمودند.
محترمه مرجان شعر خواندند ، جناب استاد نعمت الله سروری مقاله علمی شانرا قرائت نمودند ، جناب الحاج مولوی صاحب سید احمد نماینده شورای علما حوزه غرب و دارالعلوم عالی غیاثیه صحبت نمودند – جناب آقای احمدی رئیس نمایندگی بنیاد شهید احمد شاه مسعود صحبت نمودند ، محترم محمد داود حرمت صحبت عالمانه نمودند ، گروه پسران جوان ترانه زیبایی را تقدیم کردند . جناب مولوی صاحب مستمند غوری ضمن صحبت شعر زیبایی را ارائه دادند – جوان شاعر سید رشید جان شعر خواندند – استاد فیروز کوهی صحبت نمودند ، اقای رها نماینده احزاب صحبت نمودند ، استاد محمد رسول فایق قصیده 135 مصرعی خویش را به خوانش گرفتند ، عمادالدین جان غوری شعر زیبایی خواندند و قطعنامه همایش توسط نثار احمد حبیبی غوری که ریاست مجلس را نیز به عهده داشتند به خوانش گرفته شد و جمعبندی همایش توسط محترم رحمت الله بشیرنپور صورت گرفت و بخش اول خاتمه پیدا کرد صرف غذایی  ظهر و بعداً جمع از موی سفیدان و مهمانان به دفتر نمایندگی زون غرب بنیاد فرهنگی جهانداران غوری رفته و با قطع نوار دفتر افتتاح گردید و رئیس زون غرب به حاضرین معرفی گردیدند . رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری افتخار مینماید که مورد حمایت معززین ، متنفذین و برزگان غوری تبار نقطه نقطه افغانستان قرار می گیرند توفیق خداوندی و سربلندی و عزت به تمام غوری ها و غوری تبارها استدعا داریم.
 
با احترام
 دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری