آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

نمایشگاه قرآنکریم – رمضان در بنیاد فرهنگی شهید احمد شاه مسعود

به بزرگداشت از دهه اخیر ما مبارک رمضان و نزول قرآنکریم در آسمان دنیا ، نمایشگاه وسیعی از طرف فرهنگیان ، کسبه کاران جامعه مدنی و اقشار مختلف و اهل کسبه هرات در صحن بنیاد فرهنگی شهید مسعود قهرمان ملی کشور گشوده شد.

نمایشگاه قرآنکریم - رمضان در بنیاد فرهنگی شهید احمد شاه مسعود

این نمایشگاه به شرکت محترم جامی معاون و سر پرست مقام ولایت، رئیس و اعضای شورای محترم ولایتی ، اراکین بلند رتبه دولتی هرات ،نظامی وفرهنگیان ، نهاد های جامعه مدنی ، کسبه کاران و اصناف مختلف شهر هرات بعد از ظهرروز چهار شنبه 18 ماه اسد 1391 با قطع نوار توسط سر پرست وزارت امور داخله افتتاح گردید .
در این نمایشگاه غرفه های مختلف نشرات هرات ، تولیدات گروه های مختلف زنان و مردان به نمایش گذاشته شده است ، مردم علم پرور هرات از نمایشگاه به گرمی استقبال و در خرید مواد تهیه شده مبادرت ورزیده اند.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب به مثابه یک نهاد مدنی ، پیشتاز و احیا کننده فرهنگ غنی دوره درخشان سلاطین غوری نیز یک غرفه را به خود اختصاص داده و نشرات این بنیاد را که در مرکز کشور شرف چاپ یافته و اثرات نویسندگان و شاعران غوری را به نمایش گذاشته است، در این غرفه به نمایش قرار داده است.
ناگفته نماند غرفه بنیاد جهانداران غوری که با عکس ها ی زیبایی سلاطین نامدار امپراطوری غوری ها مزین گردیده است مورد توجه و عنایت شهریان هرات ، مسئولین ادارات دولتی ، نظامی و امنیتی هرات قرار گرفته است ، فرش های دست بافت غوری ها به نام قالین و گلم تیمنی یکی از پردید ترین آثار غوری ها بوده که توجه مراجعین را لحظه ها به خود معطوف می گردانید.

نمایشگاه قرآنکریم - رمضان در بنیاد فرهنگی شهید احمد شاه مسعود

محترم الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب به جواب سوال را پور تر بنیاد گفت : یکی از ابتکارات بنیاد جهانداران غوری در سطح کشور چاپ مجدد تاریخ طبقات ناصری در حقیقت تاریخ غوری هاست که با قطع و صحافت زیبای تحت نظر بنیاد شرف چاپ یافته و بدون تعلیق و حاشیه اضافی در دسترس خواننده های گرامی قرار گرفته است که این اثر عزمت و سلابت غوری ها را در عصر درخشان شان به نمایش می گذارد.
آقای نادم گفت : مجمع الاجواهر اثری شعری خودش ، دیوان سید شمس الدین حیران اثر دیگریست که تحت نظر بنیاد فرهنگی جهانداران غوری چاپ وفعلأ به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه قرآنکریم - رمضان در بنیاد فرهنگی شهید احمد شاه مسعود

دو اثر دیگر از شاعر توانا و زیبا کلام کشور حاج عبدالشکور دهزاد تحت نام های چهار باغ و صد سلام در نمایشگاه نورافشانی داشت که به زیبایی غرفه بنیاد زینت خاصی بخشیده است ، این اثرات شامل مطالب عقیدتی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی بوده که با سلاست و روانی خاصی از طرف آقای دهزاد سروده و تدوین گردیده است .

نمایشگاه قرآنکریم - رمضان در بنیاد فرهنگی شهید احمد شاه مسعود

تذکره ی شعرای غوری اثر دیگریست از نویسنده و پژوهشگر مستعد غور آقای عبدالقادر رحیمی ، این اثر معرف استعداد های خدا داد شاعران ، نویسندگان و قلم بدستان غوری بوده و بر فرهنگی بودن غوری ها و استعداد فکری غوری ها و غوری تباران انگشت تأئید میگذارد.

نمایشگاه قرآنکریم - رمضان در بنیاد فرهنگی شهید احمد شاه مسعود

متذکر می شویم که از غرفه ی بنیاد جهانداران غوری تعداد کثیری از مردم اعم از زنان و مردان دیدن نموده و آفریده های شاعران و نویسنده های غوری را با تعمق مطالعه و بعضی ها خریداری نمودند.
آقای شهید زاده وکیل منتخب مردم هرات ضمن ملاقات با مسئولین بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب طی نشستی در غرفه بنیاد از ابتکارات غوری ها و غوری تباران در عرصه های مختلف هنری ، فرهنگی و صنعت دستی تمجید نموده ، اساسگذاری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب را یک ضرورت مبرم برای غوری ها و غوری تباران دانسته و علاوه نمود :
اکنون بر جوانان غوری است که دست و آستین بر زنند و در رشد و توسعه فرهنگ با افتخار شان بذل مساعی نمایند ، غوری ها افتخار سر زمین ما بوده و می باشند ، آنها سر زمین وسیعی از جهان را با عدالت ، صداقت ، ایمان داری و سیاست مداری شایسته رهبری میکردند ، تمدن هرات یا ستاره درخشان خراسان دست آورد های ملموس غوری ها بوده که تا کنون گلدسته های مسجد بزرگ هرات شاهد گویای عظمت ایشان است.
با تأسف باید گفت : بسا اثرات زیبا علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و مدنی از نویسندگان غوری است که نظر به ضعف اقتصاد نتوانسته چاپ و به نمایشگاه قرارداده شود.