آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

نصب لوح مسی در سر طاق مقبره سلطان غیاث الدین غوری

نصب لوح مسی در سر طاق مقبره سلطان غیاث الدین غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

بلاخره انتظار به پایان رسید، صفحه ی دیگری به تاریخ با عظمت غوری ها گشوده شد، فرزندان غور باستان در شهر هرات توفیق یافتند تا لوح پدر شانرا در فراز پنجره تربت مطهر سلطان بزرگ تحت عنوان «سلطان غیاث الدنیا والدین سلطان غیاث الدین غوری» تعلیق نمایند.

 

نصب لوح مسی در سر طاق مقبره سلطان غیاث الدین غوری

بلی؛ نصب یک لوح یا معرفی یک شخصیت جهاندارغوری درروال کنونی عبور از هفت خان رستم بود، چرخ تاریخ بلاخره سیر قهقرایی اش را طوری پیمود که بار دیگر مردم افغانستان از گذر گاه جاده شمالی ( جاده غیاث الدین غوری) بگذرند دیداری از مرقد مطهر این ابر مرد تاریخ را داشته باشند.
نصب و یا تعلیق لوح برای به توضیح گرفتن تاریخ باعظمت غوری ها بسنده نبوده مطالعه دقیق و کاوش عمیق شما قلمداران غوری و غوری تبار است که برمعنویات تاریخ پر صلابت تان می افزاید.

نصب لوح مسی در سر طاق مقبره سلطان غیاث الدین غوری