آرشیف

2015-2-4

انجمن ادبی فیروزکوه

نخستين نمايشگاه هنري بــــرگـــــــــــزار شد

انجمن ادبی فیروزکوه: نخستين نمايشگاه هنري برگزار شد

انجمن‌ ادبي فيروزكوه، جهت رشد و اعتلاي انگيزه‌ي فرهنگ‌پروري و زنده كردن و زنده نگه داشتن ادب غني و استوار سرزمين افغانستان، به ويژه بستر فرهنگيان و نام‌داران فيروزكوه، امروز مورخ 15/11/1393 نمايشگاهي را در همين زمينه راه‌اندازي كرد.
اين نمايشگاه تركيب‌يافته از اثرهاي مزين به هنر اسلامي كه نتيجه‌ي تلاش و زحمت‌كشي شبانه‌روزي محترم سيدمحمدنبي سيدزاده غوري، عضو انجمن ادبي فيروزكوه مي‌باشد، در سالون رياست اطلاعات و فرهنگ غور تدوير گرديده و براي دو روز ادامه خواهد داشت.
تابلوها و اثرهاي كه در اين نمايشگاه به معرض ديد قرارداده شده بود، در نخستين روز گشايش نمايشگاه، فوق‌العاده مورد استقبال و پذيرش اشتراك كننده‌گان قرار گرفته و شمار زيادي از آنها به فروش رفت.
استاد فضل‌الحق فايق رييس انجمن ادبي فيروزكوه، معاون و سرپرست مقام ولايت غور، رييس شوراي ولايتي، رييس ارشاد، حج و اوقاف كه سخن‌رانان اين گردهم‌آيي افتحاحي بودند، همه بر مزيت و خوبي هنر اشاراتي داشتند. همچنان سخن‌رانان محفل و شماري زيادي از مسوولين ادارات، فرهنگيان، جوانان، نوجوانان و عموم باشنده‌گان فيروزكوه كه در نمايشگاه اشتراك كرده بودند، از تلاش‌هاي آقاي سيدزاده قدرداني كرده و اورا براي فعاليت‌هاي مزيد تشويق نمودند و از وي خواستند تا شاگردان بيشتري را به اين هنر آراسته و تربيه نمايد.
آقاي سيدزاده يكي از جوانان موفق و تواناي كشور در هنر زيباي « مُعَرَّق»  از سرزمين باستاني و اديب‌پرور فيروزكوه – غور –مي‌باشد كه تا اكنود آثار و ساخته‌هاي هنريي بي‌بديلي، در همين زمينه خلق كرده و شاگرداني در اين حوزه تربيه نموده است.
گفتني است كه اگر كمك و پشتيباني از طريق مقامات، مسوولين و يا كدام منابع ديگر صورت گيرد، آقاي سيدزاده حاضر است تا تمام قرآن كريم را – كه مدت هشت سال زحمت به كار دارد- در تابلوهاي چوبي و به گونه‌ي يك هنر پايا و نازنين كار نمايد.

كميته‌ي نشرات انجمن ادبي فيروزكوه

انجمن ادبی فیروزکوه: نخستين نمايشگاه هنري برگزار شد

انجمن ادبی فیروزکوه: نخستين نمايشگاه هنري برگزار شد

انجمن ادبی فیروزکوه: نخستين نمايشگاه هنري برگزار شد