آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

ملاقات با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات

ملاقات با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

 

 

شنبه دهم ماه جوزای 1393 که برابر است با 31 می 2014 هیأت رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب در حالیکه مسئول فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزیانجمن فرهنگی جهانداران غوری هم حضور داشت ، با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات دیدارنمودند.

ملاقات با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات

در ابتدا الحاج سید محمد رفیق نادم رئیس انجمن فرهنگی حوزه غرب روی اهداف انجمن، چگونگی ایجاد انجمن و کار های انجام شده انجمن معلومات مفصلی ارائه نموده مشکلات و چالشهای را که انجمن به آن مواجه است به رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات توضیح داد.

ملاقات با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات

آنگاه رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات ضمن خوش آمدید وپذیرایی صمیمانه از هیأت رهبری انجمن فرهنگی جهانداران غوری گفت : در روال کنونی ایجاد انجمن ها، بنیاد ها و سازمان های فرهنگی برای غنا مندی فرهنگ و ثروت های فراموش شده ی افغانستان کهن بوده و رسالت این انجمن ها و جمیعت هاست که تاریخ کشور مارا مستعد و غنامند می سازد، او در مورد امپراطوری غوری ها گفت : امپراطوری غوری ها تنها به یک امپراطوری خلاصه نمی شود ، بلکه یک فرهنگ کهن و غنامند سر زمین آریانای بزرگ بوده است.
رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات علاوه نمود؛ آثار فرهنگی غوری ها از سرزمین هند تا اقصای شام و فرات گویای زنده ی از تاریخ باستان سر زمین ماست، هیچکس حق ندارد قدامت و عظمت تاریخ پر جلال غوری هارا به دیده کم بنگرد.
اودر مورد چالش ها و استقامت های کاری انجمن گفت : ما بمثابه همکار و تسهیل کننده ی فعالیت های تاریخی، اجتماعی فرهنگی انجمن شما با وسایل وذرایع ممکنه همکاری نموده و می کوشم تا انچه مانع فعالیت شما می شود با تفاهم متقابله و با در نظر داشت مسئولیت ها و صلاحیت های که وجود دارد، رفع وبرای تسریع پلانهای شما که یقینأ سازنده و مفید است آنچه در توان دارم بکار برم.

ملاقات با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات

بعد مسئول فرهنگی دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری تندیس گونه سلطان علاوالدین غوری را بطور یاد گار به رئیس اطلاعات و فرهنگ اهدا نموده و نشان یاد گار انجمن فرهنگی جهانداران غوری را که به مناسبت 808 مین سال روز شهادت سلطان شهاب الدین غوری از طرف انجمن مرکزی ساخته شده بود به سینه آن تعلیق نمود.

ملاقات با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات

به همین مناسبت چند جلد کتب تاریخی و ماهنامه شنسبانیه از طرف هیأت رهبری حوزه غرب نبز به رئیس اطلاعات و فرهنگ و همکارانش توزیع گردید.
در آخر طرفین وعده سپردند روابظ فرهنگی را با یکدیگر تحکیم نموده وبا راه اندازه جلسات هماهنگی در بهتر شدن کارهای فرهنگی یکدیگر را بیشتر کمک و یاری رسانند.

ملاقات با رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات