آرشیف

2015-6-29

jameghor

مدال طلا برای سید فهیم ضیائی

مدال طلا برای سید فهیم ضیائی

سید فهیم (ضیائی) فرزند سید ضیا احمد (ضیائی) از ولسوالی تولک ولایت غور میباشد که در ماه حمل سال1375 تولد شده و از مدت ده سال به این طرف به همراه فامیل خویش در کشور دنمارک زنده گی میکند متعلم صنف هفت مکتب نیلس ابیسین شهر اسکندر بورگ است.
پسر بشاش ، با هوش ، ذکی و خوش بر خورد بوده با دوستان خود بسیار صمیمی است. در مکتب از جمله شاگردان موفق بوده معلمین او میگویند که اگر به درسهای خود وقت بیشتر بگذارد بسیار استعداد خوب داشته و میتواند که در سطح عالی قرار بگیرد.به ورزش های چون فوتبال،آب بازی،جمناستیک،پینگ پانگ و شطرنج بلدیت دارد. اما رشته ورزشی خود را تیکواندو انتحاب نموده که درین رشته  توانسته  کمر بند آبی با خط سرخ را بگیرد.سال 2010 سال بسیار خوبی برای سیدفهیم جان بود که درین سال توانست برای اولین بار در مسابقات مختلفی در سطح کلپ های شهر وکشور اشتراک کند که نتیجه آن دو مدال طلاو سه نقره میباشد.

مدال طلا برای فهیم:
از کلپ تیکواندو موسا  شهر اسکندر بورگ در مجموع هفت مسابقه در مسابقات کشوری در شهر ویبورگ فرا خوانده شده بودند که اشتراک نمودند. در نتیجه یک مدال طلا،یک نقره وسه مدال برونز را برای کلپ تیکواندو موسا ازین مسابقات بدست آوردند.
بهترین مسابقه را سید فهیم در بخش پسران به وزن 58 کیلو گرام در مسابقات نیمه نهائی ونهائی انجام داد که درنتیجه مدال طلا را گرفت.
در بخش دختران هم ایمه توانست مدال نقره را بدست آورد.
یونس و یف هم دروزن 80 کیلو گرام در بخش جوانان اشتراک کردن که یونس در یک مسابقه بسیار مشکل خوب درخشید و امادر فینال مسابقه را به حریف خود واگذار کرده مدال برونز را نصیب شد یف هم جای خود را در مسابقات نیمه نهائی گرفته و اما نمره بدست آمده آن به فینال کافی نبوده از مسابقات خارج شد.

ذکی (غنی) هم در وزن 46 کیلوگرام درین مسابقات مدال برونز را کسب کرد.وهم راسموس از بخش جوانان به وزن 74 کیلوگرام در یک مسابقه مشابه توانست مدال برونز را از آن خود کند.

در ادمه هم الکساندر از بخش پسران به وزن 58 کیلوگرام اشتراک کرد در شهر ویبورگ در نتیجه کلپ موۀ سه شهر اسکندر بورگ از جمله 34 نفر اشتراک کننده 17 نفر آن ازمسابقه خارج شدن که توربن رئیس کلپ از نتیجه بدست آمده راضی بوده گفت این یک تجربه خوب برای   اشتراک کننده های کلپ بوده و پلان بعدی کلپ هم اشتراک در مسابقات دنمارک مستر است در شهرهیرنینگ وهم اشتراک در مسابقات تخنیکی در هفته جاری در شهر مونکی بو میباشد.

اسامی:

(Moo Sa) موسا
(Skanderborg) اسکندر بورگ
(Viborg) وی بورگ
(Emma) ایمه
(Jonas) یونس
(Rasmus) راسموس
(Jeff) بف
(Alexander) الکساندر
(Torben) توربن