آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

لحظات به یادماندنی با وثوق در واسا

لحظات به یادماندنی با وثوق در واسا

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی انجمن فرهنگی جهانداران غوری

 

مؤسسه خدمات اجتماعی زنان «واسا» یکی از نهاد های اجتماعی درخانواده جامعه مدنیست که در سه بعد کلی چون: تقویت جامعه مدنی ، ارتقای روش های حقوقی و حل منازعات و تحکیم صلح کار مینماید. در پهلوی این سه پایه اساسی و آرمانی، در تقویت فرهنگ اجتماعی نیز با عشق آغوشش را می گشاید.
به سلسله ی فعالیت های خسته گی ناپذیر، در تاریخ 30 اسد 1393 برابر با 21 اگست 2014 بزم ادبی درسالون کتابخانه ( مادر ) این مؤسسه به افتخار و با حضور شاعرفرهیخته و نامدار کشور جناب آقای نورالله وثوق و جمعی از فرهیختگان ، ترتیب یافت .
شاعرنازک خیال و دریا دل نورالله وثوق یکتن از شعرای کم نظیر معاصر در زبان فارسی است که فرزند مهد خراسان دیار خواجه ی انصار (هرات باستان) بوده وسالهاست که در دیار غربت به سرمیبرد.تاکنون از قلم طلایی ایشان آثار بی بدیلی که حاوی بیشترین و بهترین سبک های شعرمی باشد به نشر رسیده است .
محفل با خوانش چند غزل و دوبیتی از سروده های خانم کریمه طلوع خبرنگار وکارمند این مؤسسه آغاز شد، خانم طلوع که بصورت محلی و علمی سرایش شعری اش را ادامه می داد، مورد تائید شاعر توانای این سرزمین (جناب وثوق) وحاضرین قرار گرفت.

لحظات به یادماندنی با وثوق در واسا

محترم سید واسع سیدی رئیس مؤسسه واسا نیز غزلی را از جمله ی سروده هایش در این محفل دکلمه نموده که ضمن ستایش،غزل ایشان مورد نقد و بررسی از طرف استاد وثوق و استقبال حاضرین قرار گرفت . بعدا چندین غزل از مجموعه های "گروگان و در کنج انزوای قفس های بیصدا " اثرات زیبای شعری جناب آقای وثوق که از تازه ترین آثار این مرد سخن بوده و از طرف انجمن فرهنگی جهانداران غوری به زیورچاپ آراسته گریده، توسط شخص ایشان «وثوق» دکلمه شده و ضمن آن توضیحات همه جانبه ارائه گردید.

لحظات به یادماندنی با وثوق در واسا

در این محفل از انجمن فرهنگی جهانداران غوری در حالیکه مسئول فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی آن انجمن حاضر بود به خاطر چاپ این آثار جناب آقای وثوق، قدردانی گردید. 
در ختم این بزم ادبی جناب آقای ولی شاه بهره رئیس انجمن ادبی هرات از تجارب ادبی و فرهنگی شان ، مطالب دلنشینی را ارائه داشته و ضمن بر شمردن ازهمه کامیابی های ادبی ادب دوستان هرات ، مرگ سیمین بهبهانی غزل سرای جهان ادب فارسی را ضائعه جبران ناپذیری در قلمرو ادبیات فارسی دانست و دعوت به عمل آورد تا همه ادب دوستان و فرهنگیان این میراث کهن ( هرات مرکز خراسان بزرگ) را در وحدت و همدیگر پزیری زنده نگهداشته، در ارتقای آن مساعی همه جانبه نمایند.

 

لحظات به یادماندنی با وثوق در واسا

 

لحظات به یادماندنی با وثوق در واسا