آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

غور باستان و آثار با داستان

در 20 کیلو متر غرب ولسوالی تولک ولایت غور قریه است به نام خاکچه، اینکه اصل معنی آن چیست؟ وچرا خاکچه نام گذاری شده اهالی آن قریه هم نمی دانند ،ا ما قشلاقی که در بالای یک تپه خاکی از 200 سال بدین طرف اعمار شده بیانگر آنست که در این موقعیت اصلأ قلای بزرگی بوده که از چهار طرف محاط به آب بوده یعنی خندقی در اطراف این قریه حفاری شده بود که در حالات خاص این خندق از آب پرشده و سبب منع دخول مهاجمین در قلاع می شده است.
پالیده گران بنیاد جهانداران غوری در تجسس آنند تا آثار تاریخی تولک را که یکی از اماکن تاریخی و سابقه دار است برای دیگران معرفی نمایند،آنها تعداد کثیری از اثر های تاریخی را عکس برداری و ضمیمه فلم ها نموده اند، اما برای درک و شناخت بیشتر این فعالیت ها لازم دیده شد تا با شخصیت های متخصص و کار آگاه موضوع در میان گذاشته شود و از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به مطالعه عمیق و کار شناسانه ی آن پرداخته شود.
در این نبشته میخواهیم چند قطعه عکس از محل که در فوق ازآن نام برده شده به دسترس علاقمندان قرار دهیم ، امیدواریم روزی فرا رسد تا جهانیان به قدامت تاریخی ولایت باستانی غور که همین اکنون از نظر ها مستور است اطلاع کافی حاصل نمایند.
عکس آتی را به نام برج آستانه یاد می کنند ، آستانه نیز قریه است از محلات تولک و این برج بر فراز کوهی به ارتفاعی بیشتر شش صد متر اعمار گردیده بود، محاسن سفیدان قریه می گویند که پدر کلانهای شان از نیاکان شان اطلاع گرفته بودند که از ین برج محلات طاقچه و طاقان کوه از مربوطات هرات مورد ترصد قرار میگرفته است.

 

غور باستان و آثار با داستان

 

غور باستان و آثار با داستان

 

غور باستان و آثار با داستان

از نزدیکی های این برج یکی از دهاقین حین قلبه نمودن زمین های للمی یک دیگ بزرگی را پیدا نموده که بر میگردد به قدامت برج آستانه ولی در روی دیگ آثارنوشتاری دیده نمی شود زیرا حوادت آنرا زیاد فرسوده ساخته که نوشته های آن بیشتراز اثر زنگ زدگی مخدوش و یا کاملأ محو گردیده است. به عکس ذیل دقت گردد:

 

غور باستان و آثار با داستان

 

غور باستان و آثار با داستان

 

غور باستان و آثار با داستان