آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

عید فد اکاری بر شما مبارک

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غور

در بین مسلمانان دو عید واجب گشته که یکی عید رمضان یا عید فطر و عید قربان یا عید اضحی است، برتری عید قربان اینست که فداکاری انسان را درمقابل پروردگارش نشان میدهد، فداکاری انسانی که فرزندش را در راه خداقربانی کردو مصمم بود تا آنچه رضائیت خدا(ج) را کسب کند همه را درراه او قربان نماید.
این ودیعه ابراهیم (ع) تنها برای کشتن گوسفند و یا حیوانی دیگری نبود که امروز انسانها بشکل رقابتی از آن استفاده نموده و به کشتار حیوانات می پردازند، بلکه این یک تعهد بزرگی است در برابر خالق همه انسانها تا برای قبولی امرش از هر منوالی که در توان دارد استفاده نموده و بر همنوعانش خدمتی شایسته و بایسته ی را انجام دهد.
بروفق این تعهد انسانی و به کمال رسانیدن وجیبه الهی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری فرارسیدن عید قربان را به مردم شریف غور و تمام مردم مسلمان افغانستان و جهان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده ، امید واراست این عید بزرگ را به کمال آرامش و آسایش به اقوام و نزدیکان شان سپری نموده و خوشی های بی پایانی را از برکت این روز های خجسته باخود داشته باشند.