آرشیف

2015-6-24

jameghor

عبدالقادر روشنگر متولد سال 1360 در ولایت غور مرکز چغچران

عبدالقادر روشنگر متولد سال 1360 در ولایت غور مرکز چغچران

خلص سوانح:

عبدالقادر  روشنگر متولد سال 1360  در ولایت غور مرکز چغچران  قریه بادگاه.

تحصیلات :

1-     فارغ التحصیل لیسه سلطان علاوالدین غور.

2-      لیسانس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل سال 1384 .

3-     دیپلوم درلسان عربی .

4-     دیپلوم درلسان انگلیسی .

 

تجربه کاری :

1-  مدیر مسؤول وموسس پیام شهروند درولایت غور از سال 1383 الی 1385 .

2-  ماستر ترینر فیفا درانتخابات پارلمانی سال1383

3-  دستیار کمیسیون کوچیهای ،اقوام وقبائیل ولسی جرگه درسال 1385 .

4-  دستیار کمیسیون امور عدلی وقضای ولسی جرگه از اخیر 1385 الی جوزای 1386 .

5-  دستیار کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه از 1386 الی  اول میزان 1389 .

مشاور حقوقی وزارت امور داخله از میزان 1389به این طرف