آرشیف

2015-6-29

jameghor

صنايع دستى و مواد خوراکۀ زنان نمايش گذاشته شد

آژانس خبرى پژواک

نمايشگاه صنايع دستى و مواد خوراکۀ زنان ولايت غور، امروز به نمايش گذاشته شد. اين محصولات شامل صد ها قلم از جمله  لباس هاى محلى زنانه، خامک دوزى، چرمه دوزى، پرده هاى زينتى براى خانه و دفاتر ،قالين بافى ،قندانى ، کاغذ دانى ، گلدانى نخى و مواد خوراکى از قبيل کيک و کلچه، تخم  و گوشت مرغ اند.  نمايشگاه مربوط پنج گروپ زنان( هر گروپ ٢٠ نفرى) بوده و براى يکروز در هوتل محبت شهر چغچران( مرکز غور)   گشايش يافته است. دراین نمایشگاه کارمندان ادارات دولتی  وموسسات خارجی و شمارى  ازمردم شرکت داشتند و اقلام مورد نظر را خريدارى نيز نمودند. نمايشگاه  به همکارى موسسۀ خدمات ارتباطى کاتوليک هاى امريکا CRS که از سه سال بدينسو دربخشهاى معارف، زراعت، بازسازى و امورزنان در غور فعاليت دارد، راه اندازى گرديده است. اندریو شیفر رئیس اين موسسه  در غور گفت که همکارى در بخش صنايع دستى زنان را سه سال قبل  آغازنموده وتا حال   درچغچران وولسوالی تولک ٢٦ گروپ یا شورای زنان را که تعداد شان به ٥٢٠ نفر میرسد، ایجاد کرده اند . وى اظهار داشت: (( ما زنان را آموزش داده بعد درراستای کاری شان همکاری مينمائیم تازنان درآینده به شکل خودکفاء کاروفعالیت نمایند .)) خیر النساى ٤٠ ساله با شنده مرکز غور به آژانس خبری پژواک گفت :(( ما در جريان سه ماه کیک وکلچه پزی را ياد گرفته و براى بيست زن، يک داش داده شده است.)) 

برای هر زن ٥بوری آرد ٥٠کیلويی، ٣بوری بورۀ ٥٠ کیلويی ،١٠ قوطی روغن ١٠ کیلويی و١٥کیلوپودرداده شده و به طور  نوبت، روزانه ٦زن دراین داش کار می کنند.خيرالنساء ميگويد که تاحال ٧٠ کیلوکلچه وکیک تولید شده را  فى کيلو ٥٥افغانى به قوماندانی امنیه  و بازار به فروش رسانده اند. وی گفت : (( من قبلادر خانه بیکار بودم شوهرم مزدورکار است و نمی تواند مشکلات اقتصادى خانواده راحل کند؛ امروز   خیلی خوشحالم که کار می نمایم و برای خانواده خود کمک میکنم! ))  اما اين زن با ذکر اينکه  روزانه ١٠٠ افغانی عاید دارد، از قیمت مواد سوخت و خوارکی شکایت نموده، ميگويد  که اگر قیمت مواد سوخت وموادخوراکی پایين می بود ؛ عواید زیادتر می داشت.

 زیبا خانم دیگر که پرده را به  نمایش گذاشته ، گفت : (( من در خانه بیکار بودم شوهرم نمى توانست نفقۀ خانوادۀ ده نفرى ما را از طريق مزدور کارى فراهم کند، حالا پرده دوزى را ياد گرفته ام و مى توانم از پول آن، مشکلات اقتصادى خانواده را حل کنم.))  او افزودکه با ٢٠ زن ديگر در بخش پرده دوزی آموزش ديده   و موسسۀ سى آر اس براى شان  ٤پایه ماشین و ٢٠٠ متر تکه  کمک نموده است. به گفتۀ زيبا، ازیکماه  به اینطرف از بازار تکه خریدای می نماید وآنرا پرده ميسازد وبه بازار عرضه ميکند.عاید روزانه هر کدام آنها به ١٥٠ افغانی ميرسد. امسال اين اولين نمایشگاه صنایع دستی ومحصولات دست داشته زنان است و زنان خواهان ایجاد مارکیت وبازاریابی برای محصولات شان هستند اما سوسن يزدانى يکتن از مسوولين موسسۀ CRS در غور گفت که بزودى زمينۀ بازاريابى محصولات و صنايع دستى زنان را فراهم خواهند کرد. وى افزود که نخست صنايع و فرآورده هاى زنان به ولايات و بعد بخارج   صادر خواهد شد.

 

 

صنايع دستى و مواد خوراکۀ زنان در ولایت غور به نمايش گذاشته شد

 

صنايع دستى و مواد خوراکۀ زنان در ولایت غور به نمايش گذاشته شد

 

صنايع دستى و مواد خوراکۀ زنان در ولایت غور به نمايش گذاشته شد