آرشیف

2015-6-23

jameghor

شهید استاد ذبیح الله جان

 

شهید استاد ذبیح الله جان

شهید استاد ذبیح الله جان

باز گشت همه بسوی اوست 
ذبیح الله جان چقدر زیبا و معصومانه شهید شدی و ترک دیار فانی را وداع گفتی و زیبا تر از آن به آرزوهایت رسیدی خوشا به حالت که دنیا و آخرت خود را به خدای خویش معامله کردی و بهشت برین را برای خود برگزید و پرستوار کوچ کردی و در میان آن همه شور نواء خاطره شدی و ذهن ما را فراسوی عشق کشاندی و هر بار که به تو می اندیشم و به یادت برگ، برگ دفتر خاطرات ذهنم را می گشایم خبر خوبی، جز نیکی و پاکی چیز دیگر احساس نمی کنیم ما نه گفته ایم که رفته ای، و برای همیش خاموش شده ای، بلکه هر لحظه تو با مایی در نگاه های مشتاقانه دوستانت در نماز ها بر اشتیاق هم شهریانت و ناله های بلبل عاشق منزلگه جاوید بر تو مبارک باد توی که آسمان در سیاهی چشمانت می درخشد و نگاهت آرامش میدهد و از پیکر پاکی در خون غلطیده ات بوی گل لاله در مشام می رسید و پس روحت شاد و یادت گرامی باد.

اگر دار بقاء خواهی، سری دار فنا بگزین
فن شو از وجود خود که تا یابی بقاء او