آرشیف

2015-6-24

jameghor

شناخت کوتاهی از شهید داکتر غلام یحیی علم زاده

شناخت کوتاهی از شهید داکتر غلام یحیی علم زاده

شهادت دو فرزند پدر را بکام مرگ برد واما حالا غم شهادت چهار فرزند بر دل مادر داغدیده چگونه خواهد بود؟.نمیتوانم تصور کنم بر مادر قامت خمیده  با مشاهده پیکر آغوشته بخون دو فرزند دیگر( غلام یحیی ویوسف) چه حالتی رخ خواهد داد.او شهامت بخاک سپاری دو فرزند دیگرش را با حوصله مندی داشت اما حالا دیگر تاب وتوان ازوی گرفته شده است.غلام یحیی  جوانیکه  همسنگرانش اورا  چون والدین ونزدیکترین أعضای فامیلش دوست میداشتند. غمش را بزودی فراموش نمیکنند.شهید غلام یحیی  علم زاده قربانی شعار صلح کاذب؟؟؟

داکتر غلام یحیی فرزند شاه محمد ونواسه ارباب محمد گل از تبار ارباب علم است که به تاریخ 1348 هش در قریه عاشقان ولسوالی تیوره ولایت قدم به دنیا گذاشت. او تازه مکتب  را در مکتب متوسطۀ عاشقان به پایان رسانده بود که تحول هفت ثور وقیامهای مردمی  دروازۀ مکاتب را به روی اطفال وطن بست وشورش ها بر پا شد او هم  مانند هزار ها طفل وجوان ولایت غور از ادامه تحصیل محروم ماند ،او جوان بیدار جسور وتیز هوشی بود وبخاطر ادامه تحصیل تصمیم گرفت از غور خارج شود.

علمزاده  که به علم وتحصیل علاقه زیاد داشت  در سال 1364غور را به قصد پاکستان ترک نمود ومدت سه سال در انستیتوت های مختلف به درس وتعلیم ادامه داد .در سال 1365هش شامل معهد عالی انصار پیشاور شد وی علاوه از علوم دینی  به زبان عربی نیز تسلط کامل حاصل نمود و بعد از فراغت ازین انستیتوت عالی شامل کورس های کوتاه مدت در رشته تعلیمات اسلامی و تاریخ اسلام شد ودرمنطقه بورد پیشاور طی شش ماه تاریخ ظهور وتمدن اسلام را با ترجمه وتفسیر قرآنکریم فرا گرفت از شاگردان با استعداد وممتاز درین دوره ها به شمار میرفت. او به شخصیت تبدیل گردید که سیاست؛ دین؛ نظامی گری را با قواعد جهاد اسلامی در خود جمع کرده بود.

دران زمان که افغانستان به کربلای خونین تبدیل گردیده بود ملت مقاوم وشهید پرور افغانستان در مقابل تجاوز روسها به جهاد ومقاومت پرداختند واژه های جهاد؛هجرت؛ شهید ،مجروح ومعلول کلتور وفرهنگ کشور ما گشته بود علم زاده کوشید تا در جهت عرضۀ خدمات اجتماعی چون کمک های اولیه طبی ورسیده گی به معلو لین به مردم مصدر خدمت شود . همان بود که بعد از سپری نمودن امتحان سویه شامل انستیتوت{ ای ام سی} که از طرف مرکز بین الملی صحی بخاطر افغانستان در کویته ساخته شده بود گردید. وی در سال 1366 خورشیدی بمدت یکسال بدون وقفه به درس های نظری وعملی به  انستیتوت طبی مذبور ادامه داد در بخش های تیوری وعملی مبادی طب وکمک های اولی صحی را طور دقیق  آموخت و با اخذ دیپلوم عالی و قابل قبول به حیث کارمند صحی در کلینیک های صحی ولایت غور تحت کنترول مجاهدین اشغال وظیفه نمود. دگر گونی شرائط همانطوریکه آنرا از تحصیل باز داشت از ادامه مسلک نیز منحرف ساخت چنانچه  او بپاس ضرورت در مبارزات نظامی علیه  ترورستان واجیران پاکستان شرکت ورزیده است علاوه از غور با گروپ مسلح تحت فرمانش در جبهات سنگ آتش ولایت بادغیس چون اسطوره ونماد از قهر مانی ها درخشید برای مدت که درانجا بود چون سد استوار ومقاوم جلو هجوم قشون طالب هارا گرفت وهمسنگرانش را خیره ساخت.اوبه استفاده از تمام انواع سلاح مروج آن وقت مهارت کامل داشت اما بیشترین وقت خودرا در عرضه خدمات صحی به مریضان ومجروحین جنگی صرف نموده است .

اوشخص  صادق با انظباط ودسپلین بود که در تمام زنده گی پر ماجرایش به مردم همت پایداری وصداقت خودرا نشان داده است .بعد از شکست طالبان وتشکیل حکومت مؤقت در سال 1382 هش به صفت قوماندان امنیه ولسوالی شهرک ولایت غور مقرر گردید.او در جهت تأمین امنیت وخدمت به مردم از هیچنوع تلاش دریغ نورزید در سال 1383 از شهرک به ولسوالی پسابند تبدیل گردید که دوره خدمتش در ولسوالی پسابند وباز سازی آن ولسوالی برای همگان روشن بوده واز درخشنده گی خاص بر خوردار میباشد.او به کمک مردم وعساکر تحت فرمانش تمام ادارات مربوط به قوماندانی امنیه را بدون کمک دولت  در بالای یک تپه باز سازی نمود ودر امر سر سبزی این ولسوالی پلان های خوب را طراحی وعملی نموده است؛ طوریکه مردم پسابند از طرز بر خوردش نهایت راضی بودند واز تبدیلی آن ولسوالی اظهاز تأثر ونا رضائیتی کردند. آنچه علاقه داکتر غلام یحیی را به علم وتحصیل نشان میدهد این است که او در دوران وظیفه خودرا شامل لیسۀ یخن علیا نموده وبه امتحانات شرکت نمود تا اینکه سند تحصلی دوره ثانوی را ازین لیسه به دست آورده است وبه تعقیب آن شامل کورس های داخل خدمت در رشته پولیسی شد و کورس کوتاه مدت ودراز مدت را درکابل و هرات به پایان رسانیده است.وسند تحصیلات مسلکی پولیسی را بدست آورد.

اواخر سال 1384 از ولسوالی پسابند به مر کز قوماندانی امنیه در چغچران تبدیل وبه حیث آمر سمت اول قوماندانی امنیه اشغال وظیفه کرد اورا قوماندانی امنیه غور نه فرد بلکه یک هسته فعال وسنگر مقاوم در جهت تأمین امنیت به حساب می آورد واز إجرائی وظیفه آن نهایت مطمئن بود.او درین مدت به تأسیس پسته های امنیتی در حوزه مربوطه وامنیت مطمئن را در مربوطات خود فراهم ساخت وآرامترین وامنترین زمان دوره وظیفه آن به این سمت بوده است.

داکتر غلام یحیی علم زاده بپاس خدمات شایسته وابتکار عمل که داشت به تاریخ اول اسد سال 1385 به حیث مدیر عمومی مبارزه با تروریسم در ولایت غور مقرر گردید وه درین راستا در چوکات یک تشکیل مستقل از ریاست عمومی مبارزه با تروریسم وزارت داخله هدایت میگیرفت وبا قوماندانی امنیه ولایت غور در مورد نحوۀ مبارزه با تروریسم وجلو گیری از بی امنیتی مشوره و تفاهم مینمود چون از قدرت پیشبینی وبر نامه ریزی فوق العاده بر خوردار بود.

داکتر غلام یحیی علم زاده در پیشگیری حوادث جرمی وجنائی نقش با سزائی ایفا کرد ومن حیث اسوه وسنگر مقاومت مبارزه مینمود.او خار چشم دشمنان صلح وامنیت در کشور بوده تلاش ورزیدند تا به هر مکر وتزویر که میشود وی را از سر راه بر دارند تا اینکه عصر روز سه شنبه سوم می 2011  گروه از منافقین ومخالفین صلح وارامش مردم در کمین نشستند وموتر حامل وی را آماج کلوله قرار دادند درین حادثه داکتر علم زاده وبرادرش محمد یوسف شهید وفرزندش فریدن وضیاء الحق اوشانی  شدیدا مجروح شدند.این در حالیست که چند سال قبل محمد حسین برادر وی در مبارزه وجهاد شدید شده بود وبرادر دیگرش بنام عبدل سال گذشته توسط مین کنترول از راه دور دشمنان اسلبام شهید شد وامروز با شهادتش پیکرچهار رفرزند  شاه محمد  بخون رنگین گردید.داکتر غلام یحیی از قربانی های بزرگ وصلح وامنیت در غور است.وبایدبه شهادتش بهای زیاد  داده شود. روح علمزاده شاد وخاطرش مستدام باد.