آرشیف

2015-6-29

jameghor

سيزدهمين مدال طلا افتخارافغانستان شد

بصيراحمد حبيبي غوري قهرمان 12مرتبه اي تكواندو ITF افغانستان كه قراراست دراوايل ماه اكتوبر2012 وارد لندن گردد ودرمسابقات جام جهاني اشتراك نمايد به تاريخ 21 جوزا 1391 مطابق 10 جون 2012 دردومين دورمسابقات كپ قهرماني بين المللي هندوستان 2012 درشهر راجستان هند بين كشورهاي آسيائي برگزارشده بود با شكست قهرمان نيپالي مدال طلاي مسابقات دومين دوركپ قهرماني بين المللي را نصيب افغانستان نمود و مدال هاي طلائي آن به رقم 13 مدال طلا رسيد.ضمنآ چون بصيراحمد حبيبي غوري داوري اين مسابقات را به عهده داشت كپ زيباي بهترين داوردراين مسابقات به نامبرده تعلق گرفت.
هموطنان عزيز با نام و سوابق ورزشي بصيراحمد حبيبي غوري آشنا هستند نامبرده يكي ازچهره هاي مشهورورزشي افغانستان است كه با 13 مدال طلا ، دومدال نقره ، يك برونز،(62) تحسين نامه و تقديرنامه و سرتيفيكت  و داشتن  سرتيفيكيت داوري بين المللي واخذ سند مربي نمونه ازكشوركوريا وداشتن كمربند سیاه دان 2 درصفحه ورزش افغانستان درخشيده است.
اميد واريم درالمپياي جهاني لندن كه ازفدراسيون ITF افغانسان دونفراشتراك مينمايند با سربلندي و دست پر به وطن برگردند
ازخداوند منان براي اين جوان پرافتخاروطن استدعا پيروزي درجام جهاني را داريم  آرزوداريم بيرق سه رنگ كشورما توسط اين قهرمان 13 مرتبه اي درفضاي لندن نيز به اهتزاز درآيد.
آمين يا رب العالمين