آرشیف

2016-8-17

عبدالظاهر انوری

خلص سوانح جنرال غلام مصطفیٌ «محسنی» قوماندان امنیه ولایت غور
(بسم الله الرحمن الرحیم)
جنرال غلام مصطفیٌ «محسنی»  فرزند محمد محسن درسال 1339 هجری شمسی درولایت بغلان ولسوالی ده صلاح اندراب قریه رشیدی قاصان در یک خانواده روشنفکر متولد و تحصیلات خود را درمکتب متوسطه رشیدی قاصان آغاز و بعداً رشته نظامی را تعقیب نموده ودرسال 1358 خورشیدی از حربی شوهنځی فاروغ گردیده و نیز سند لیسانس را از حربی پوهنتون درسال 1360 بدست آورده اند آقای «محسنی» ازسال 1360 تا 1384 خورشیدی دربخش های مهم وزارت دفاع ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث قوماندان غند(507) قوماندان فرقه (20) کار و فعالیت نموده اند و سپس جذب وزارت امورداخله جمهوری ایلانی افغانستان شده که نیز در بست های مختلف به حیث قوماندان امنیه ولایت لوگر، قوماندان امنیه ولایت کندز، معاون ریاست پلان واوپراسیون وزارت امورداخله ج.ا.ا کار وفعالیت داشته است وی نظر به لیاقت وشایستگی که در مسلکی نظامی داشت از سوی مقام ریاست جمهوری، پارلمان افغانستان، وزارت دفاع ملی، نهاد های ملی و بین المللی نایل به مدال وتقدیرنامه ها گردیده است آقای «محسنی» 34 سال است که دربخش های مختلف نظامی حضور فعال داشته که هم اکنون به حیث قوماندان امنیه ولایت غور مصدر خدمت به هموطنان ومردم شریف ولایت غور می باشد.
   بااحترام
عبدالظاهر «انوری»
انجینر تکنالوژی معلوماتی قوماندانی امنیه ولایت غور