آرشیف

2015-6-24

jameghor

خلص بیوگرافی مرحوم وکیل فخرالدین

خلص بیوگرافی مرحوم وکیل فخرالدین

مرحوم وکیل فخرالدین

مرحوم وکیل فخرالدین فرزند نورالدین در سال 1300 هجری شمسی در یک خانواده مسلمان و متدین در قریه یخن سفلی ولسوالی تیوره ولایت غور متولد گردید. در دوران نوجوانی پدرش را از دست داد و متکفل فامیلش گردید. مرحومی علوم متداوله را در مدارس خانه گی فراگرفت و مطالعه و آموزش خودی را گاهی فراموش نمی کرد نظر به عشق و علاقه که بخاطر خدمتگذاری بمردم داشت درسن 18 سالگی بصفت مامور در علاقه داری فارسی (فعلآ ولسوالی) ولایت هرات مقرر گردید بعدآ بولایت بادغیس تبدیل و مدت 9 سال در پسته سیق بادغیس اجرای وظیفه نمود که خدماتش همیشه زبان زد مردم قدر شناس بادغیس است.

به اساس شایستگی و لیاقت که در اجرای وظیفه از خود نشان داده بود بولایت هرات در پست های حساس تبدیل و خدمت نموده است. صداقت، تقوا، ایمانداری در اجرای وظایف سبب شد تا مردم مسلمان و متدین ولسوالی تیوره مرحوم وکیل فخرالدین را بصفت نماینده خویش در پارلمان وقت معرفی نمودند، مرحومی 5 دوره بصفت نماینده مردم در پارلمان وقت بوده است.مرحوم وکیل فخرالدین در لویه جرگه سال 1343 که قانون اساسی کشور تصویب گردید نیز به صفت نماینده غور شرکت داشتند.

مرحوم فخرالدین شخص پرهیز گار، خدمتگذار، متواضح، صادق، معارف دوست و شب زنده دار بود تا حد توان بخدمت مردم مستضعف ولایت غور، بادغیس، هرات و فراه قرار داشت. ار مرحومی دو پسر بجا مانده که یکی محترم عبدالقدیر فارغ اکادمی پولیس مشهور به کاکا و دومی محترم استاد محمد حنیف فارغ التحصیل پوهنحَی ساینس پوهنتون کابل و فعلآ در اکادمی اردو می باشد.

مرحومی درد ها، رنج و محرومیت های مردم غور را در طی مقالات و نوشته های در جراید (ترجمان، انیس و کاردان ) بچاپ و نشر رسیده است. نوشته تحت عنوان غور سیر قهقرائی خودش را می پیماید مورد توجه خاص و عام قرار گرت. سر انجام در سال 1346 در دوران جهاد بعمر 64 ساله گی دار فانی را وداع گفته و بدار البقا پیوست ورحش شاد و خاطره اش جاویدان باد !

خلص بیوگرافی مرحوم وکیل فخرالدین