آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جناب الحاج قاضی غوث الدین مستمند غوری عضو تدقیق ریاست محترم ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان!
 

جناب الحاج قاضی غوث الدین مستمند غوری عضو تدقیق ریاست محترم ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان!

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد جهانداران غوری

 

ارتقای شما به اساس رتب علمی در پست کنونی یک قدم بزرگ که درخور لیاقت و شایستگی شماست، افتخاریست بر تمام غوری ها که به توانایی ، درایت وتجارب عالی شما حاصل گردیده است. در حقیقت این مقام ارجمند سالها قبل واجد شأن و شخصیت بزرگ و دانش بی بدیل شما بوده و هست.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری این موفقیت سترگ را بشما صمیمانه و احترامانه تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت های همه جانبه ی شما رادر عرصه های مختلف زندگی، بخصوص دربخش قضا که نیاز مبرم جامعه ماست از درگاه رب العزت استد عا می نمائیم .