آرشیف

2014-12-20

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

جلـسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

 

 

به تاریخ 16فوس 1391 جلسه نوبتی هیأت رهبری بنیاد جهانداران حوزه غرب در مقر آن بنیاد دایر گردید، در این جلسه تعدادی از علما و دانشمندان غوری که درمدارس دینی هرات مشغول تدریس،امورفرهنگی،تحلیل وترجمه آثار به زبان های عربی و اردو اند نیز شرکت ورزیده بودند.
در آغاز جلسه محترم استادعبدالشکور دهزاددر موردنصب تابلوی سلطان بزرگ سلطان غیاث الدین محمد غوری که چندی قبل از بودجه بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در مرکز کشور ساخته شده صحبت نمود،استاد دهزاد علاوه کرد: برای گرامی داشت هرچه بیشتر از خدمات برجسته و مقام شامخ سلاطین غوری بالاخص سلطان غیاث الدین محمدبن سام غوری می بائیست این تابلو طی محفل شانداری در فراز آرمگاه آن تعلیق گردد.

جلسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

شرکت کننده های جلسه هرکدام پیرامون موضوع صحبت نموده و به این نتیجه رسیدند که دراین باره با مقامات رهبری بنیاد مشوره صورت گیرد، در همین اثنا به صورت تلفونی موضوع با جناب نثاراحمد حبیبی غوری معاون بنیاد تماس حاصل و درباره نصب وبزرگداشت این ابر مرد تاریخ هدایت خواسته شد. آقای حبیبی موضوع را تا مدتی معطل قرار داده گفت: در روز های نزدیک با آمدن یکی از رهبران مرکزی در هرات به نصب تابلو اقدام میگردد.

جلسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

یکی از همکاران بخش فرهنگی با تنی چند از علمای روشفکر غوری که درجلسه حاضر بودند مصاحبه های انجام داد که در ذیل این خبر آمده است.
جناب مولوی عبدالقادر نعمانی یکی از جید علمای است که در سال 1357 در قریه نیلی ولسوالی تیوره پا به عرصه حیات گذاشته است،موصوف درآوان طفولیت در مدارس محلی آن قریه اصول و قواعد دینی را فرا گرفته و بعد به کشور های همسایه مسافرت نموده وتحصیاتش را به درجه عالمیه(لیسانس) به اتمام رسانیده است.جناب نعمانی از جمله شخصیت های است که فتوی های دینی را بر اساس آیات و احادیث صحیح صادر می نماید. او می گوید : اسلام دامنه وسیع داشته که نباید به مذاهب و طریقت ها آنرا محصور نمودبلکه اسلام از سیاق کلام الهی می تواند جوابده ی تمام چالش های باشد که امروز بعضی از مردم به آن مواجه اند.

جلسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

شخصیت دیگر جناب عبدالناصر امینی که ایشان هم از ولسوالی تیوره و در سال 1364تولد شده اند می باشند . او سردبیر مجله ماهوار نسیم ایمان در دارالعلوم هرات است وی در نوشتن مقالات علمی ، ادبی و دینی ید طولای دارد.
از ایشان در باره زن ، حقوق زن،و جایگاه زن در اسلام پرسیده شد، آقای امینی گفت: زن در اسلام از مقام ارجمندی برخوردار است، خداوند جنت را در قدم های مادرنهاده و اسلام زن را از زنده بگورشدن نجات بخشیده است.علمای دین از اعمال هرنوع خشونت علیه زنان انزجار ونفرت دارند، اما زن و مقام زن در اخلاق، رفتار و کردارزن منوط میگردد،چنانچه اگر مردان این صفات را نداشته باشند مردود جامعه شمرده می شوند، آقای امینی تأمین حقوق زن را به اساس فرهنگ و روشهای هر جامعه برشمردو اضافه کرد: فرهنگ ما افغانهانسب به فرهنگ غرب تفاوتهای فاحشی دارد،ما طرفدارصلاحیت زنان در تمام عرصه ها به اساس فرهنگ افغانی و هدایات اسلامی هستیم و با خشونت گرایی در ستیز.
یکی دیگر از استاتید دارالعوم هرات محترم حاجی مولوی عبدالعزیر محمدی که در سال 1341 در ولسوالی قادس ولایت بادغیس تولد شده اند می باشد ، تحصیلات ایشان هم بدرجه لیسانس و یکی استادان برجسته این کانون علمی می باشند، وی گفت : دارالعلوم هرات که 450 شاگرد دارد که با بهترین شیوه های اسلامی و فرهنگ افغانی مشغول تحصیل اند، ایجاد این دارالعلوم مانع مسافرت جوانان ما به خارج و باز دارنده اعتقادات شان از اعمال تخریب کننده گردیده است.

جلسه نوبتی بنیاد جهانداران غوری حوزه غرب دایر گردید

آقای محمدی گفت: در سر زمین اسلام و دولت اسلامی جای برای تخریب، انتهارو انفجار وجودنداردبهترین راه برای انسجام ملت مسلمان ما مشارکت در امور است که مشارکت یک امر خداوندیست کسیکه از این امر پیروی کند همانا او در تمام امور فایق ورستگارمیگردد.
بلی ؛ جلسه هفته وار رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در حوزه غرب با مشوره هاو تصمیمات لازم در کار خاتمه یافت.